04Čvn2024
06Čvn2024

Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Svaz měst a obcí jako partner letošního prvního ročníku URBIS Smart City Meet Up nabízí prvním 300 registrovaným vstup na tuto zásadní akci v oblasti inovací zcela zdarma.

Letošní ročník veletrhu URBIS vstupuje do nové éry pod názvem URBIS The Smart Cities Meetup. Aspirovat bude na nejzásadnější českou i středoevropskou platformu pro zavádění inovací v obcích a regionech. Do jeho rozvoje se zapojuje Svaz měst a obcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a společnost Veletrhy Brno.

Vstup - pro zástupce samospráv zdarma!

Pořadatel veletrhu vytvořil pro členskou základnu Svazu měst a obcí ČR speciální promo kód, prostřednictvím kterého získáte vstup zdarma s přímou registrací. Standardně stojí vstupné 1 200 Kč. Nabídka bezplatné vstupenky platí pro prvních 300 registrovaných. Zástupcům samospráv toto výrazně usnadní proces registrace a zároveň je to nemalá výhoda .

Účastníci z řad zástupců členských obcí Svazu měst a obcí ČR mohou také využít zvýhodněné ceny na ubytování ve vybraných hotelích.

Na co se můžete těšit?

Mimo klasické výstavy inovativních řešení, se můžete těšit na hlavní program, který je primárně určen starostům, primátorům, laické veřejnosti – a nastiňuje základní vize a trendy v oblasti „chytrých měst“. Hlavní program dává také značný prostor vystoupením a sdílení dobré praxi přímo ústy zástupců měst. Významně zapojuje i zahraniční hosty.

Pro odbornou veřejnost a experty, odborné radní, projektové manažery a další odborníky jsme připravili odbornou část programu, která bude prezentovat probíraná témata do větší hloubky a technického, resp. realizačního detailu a v rámci panelů, ke každé sekci dá možnost interaktivních vstupů publiku.

Obě části programu se mimo jiné bude věnovat těmto tématům:

Chytrá energetika
Ekologické město
City logistika
Chytrá infrastruktura města
Propojené město
Řešení pro kvalitní život ve městě
Chytrá městská mobilita

URBIS letos klade důraz hlavně na praktické informace, které mohou účastníci ihned využít. K tomu bude sloužit národní konzultační místo, včetně dotační poradny, inovativní zadávání vedené MMR i zaměření na podporu agilního pilotování.

Napsat komentář