Hlavní město obdrželo zpět většinu financí uložených ve Sberbank

peníze rozpočet ČR 2022

Hlavní město v souladu se Zásadami finančně-investiční strategie dlouhodobě spolupracovalo s řadou bank, včetně Sberbank CZ, a.s., která působila na českém trhu od roku 1997. V květnu 2022 však byla postavena do likvidace po ztrátě bankovní licence od České národní banky, která byla způsobena agresí Ruské federace a následným odlivem vkladů.

V srpnu 2022 byl na majetek Sberbank prohlášen konkurs a metropole zaznamenala pohledávku ve výši 172 248 441,52 Kč. Následné insolvenční řízení umožnilo Praze obdržet 95 % této částky prostřednictvím Komerční banky, což se uskutečnilo 2. dubna 2024 výplatou 163 636 019,44 Kč. Tato částka je nyní příjmem města a vyžaduje rozpočtovou úpravu dle dříve schváleného usnesení. Zbývající část pohledávky ve výši 8 612 422,08 Kč je předmětem dalšího právního řízení, jehož výsledek v tuto chvíli není možné předpovědět.

„Byl bych raději, kdyby byl už ruský agresor doma, a my neměli peníze zpět. Tako alespoň máme prostředky, které můžeme využít k investicím či na nutné výdaje,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události