IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027

IROP 2021-2027

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále Obecná pravidla stěžejním dokumentem pro všechny žadatele a příjemce.

Budoucí žadatelé o dotaci naleznou v Obecných pravidlech kompletní informace pro podání, realizaci a udržitelnost projektů. Dozvědí se nejen, jakým způsobem jejich žádost bude hodnocena, ale naleznou zde i požadavky na zadávání zakázek, na způsobilost výdajů a soupis všech hlavních povinností, které je nutné dodržovat a plnit v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. Na vydaná Obecná pravidla, platná a účinná pro všechny žadatele a příjemce, budou navazovat Specifická pravidla pro jednotlivé výzvy, kde budou uvedena zejména hodnotící kritéria, která budou schválena na 1. jednání Monitorovacího výboru IROP po schválení Programového dokumentu IROP 2021-2027.

„Doprovodná dokumentace pro IROP v novém programovém období musí být přehledná a jasná. A již se tvoří pro žadatele také doplňkové kuchařky, které budou konkrétní a návodné, např. Příručka pro práci v monitorovacím systému,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Kompletní příprava IROP pro nové programové období se blíží do cílové rovinky. ŘO IROP již obdržel od Evropské komise oficiální připomínky k Programovému dokumentu IROP 2021 – 2027 a v následujících týdnech plánuje řídicí orgán o připomínkách jednat. Současně probíhá příprava doprovodné dokumentace pro IROP, kam se řadí i nově vydaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce.

Aktuální informace k IROP pro období 2021 – 2027 představí série akcí Centra pro regionální rozvoj České republiky pro veřejnost s názvem IROP TOUR. Tyto akce se budou konat po celé České republice, a to od půlky dubna do půlky května. Celkem bude realizováno 50 setkání zaměřených na novinky a změny v IROP 2021 – 2027. Vyhlášení prvních výzev IROP se pak předpokládá v polovině roku 2022.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...