Legislativní plán: Dávky pro postižené bude místo úřadů práce vyřizovat ČSSZ

Příspěvek na péči

Příspěvky na péči a dávky pro handicapované by od roku 2025 nejspíš neměly vyřizovat a vyplácet úřady práce, ale agendu by měla dostat na starost Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Vyplývá to z legislativního plánu vlády na příští rok. Podle něj by mělo ministerstvo práce v květnu předložit kabinetu návrh novely zákonů o sociálních službách a o poskytování dávek zdravotně postiženým, která má přesun upravit. Na příspěvcích na péči a dávkách pro postižené stát vyplatil od ledna do října asi 34,12 miliardy korun.

Příspěvky na péči, na mobilitu a na zvláštní pomůcky patří mezi takzvané nepojistné dávky. Pro jejich získání není nutné předem platit odvody. Tyto podpory vyplácí pracovní úřady. Zdravotní stav kvůli nároku na pomoc od státu posuzuje lékařská posudková služba, která ale spadá pod sociální správu. Posudkáři hodnotí stav a pracovní schopnosti také kvůli invalidnímu důchodu, který patří mezi pojistné dávky. ČSSZ ho poskytuje lidem, kteří odváděli důchodové pojištění.

Ministerstvo práce chystá přesun agendy do jedné instituce. Cílem záměru je podle vládního legislativního plánu „systémově sjednotit pojistné oblasti a nepojistné sociální dávky pod gesci jednoho správního úřadu – České správy sociálního zabezpečení”. Autoři dokumentu se odvolávají na programové prohlášení vlády. Zmiňují slib, že kabinet zjednoduší a zrychlí přiznávání dávek postiženým, provede změny v posudkové službě a podpoří digitalizaci a on-line komunikaci s úřady. Novelu, která upraví zákony o sociálních službách, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a některé další normy, by resort práce měl vládě poslat v květnu. Podle plánu mají změny začít platit od ledna 2025.

Letos do konce října stát na příspěvcích na mobilitu vyplatil 2,37 miliardy korun, na zvláštní pomůcku 757,1 milionu a na péči 30,99 miliardy korun. Příspěvků na péči bylo v říjnu 372 000, na zvláštní pomůcku asi 500 a na mobilitu 270 500. Lidé mohou získat i průkaz osoby se zdravotním postižením, který jim zajistí užívání některých služeb snadněji a zdarma či se slevou. Sociální správa na konci září vyplácela invalidní důchod 410 100 lidem podle snížení jejich pracovních schopností. První stupeň penze pobíralo 176 400 lidí, druhý 77 400 a třetí 156 300 lidí. Průměrný invalidní důchod prvního stupně dosahoval 9 725 korun, druhého stupně 11 433 korun a třetího stupně pak 17 027 korun. Výdaje na invalidní penze za tři čtvrtletí dosáhly 48,56 miliardy korun.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...