MMR: Finance na podporu zdravotnictví v REACT-EU chceme navýšit

dotace MMR zdravotnictví REACT-EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce dofinancovat maximum projektů z 98. výzvy programu REACT-EU. Předpoklad navýšení alokace je přibližně o 5,4 mld. Kč z EU. K navýšení by mělo dojít na podzim 2021 z tzv. druhé tranše prostředků REACT-EU, což jsou dodatečné prostředky Evropské unie. Vláda by o tom měla rozhodnout na podzim 2021.

„Přesná výše druhé tranše REACT-EU pro jednotlivé členské státy EU bude stanovena až na základě statistických dat o HDP a o nezaměstnanosti ve státech EU k 19. říjnu 2021. Nicméně na základě odhadů lze předpokládat alokaci druhé tranše pro ČR ve výši cca 208 mil. EUR, což činí zhruba 5,4 mld. Kč,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj.

ČR se celosvětově řadí mezi státy nejvíce zasažené pandemií COVID-19. Na základě této situace, z důvodu vysokého převisu poptávky projektů v oblasti zdravotnictví v první tranši REACT-EU a vzhledem k potřebě připravit zdravotní systém v ČR na případné další vlny COVID-19 či obdobných infekčních onemocnění je navrženo využít celou druhou tranši prostředků REACT-EU v IROP pro projekty v oblasti zdravotnictví. Prostředky budou využity – s nutností vyčerpání do konce roku 2023 – na dofinancování projektů v 98. výzvy IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Alokace 98. výzvy byla již 23. července 2021 navýšena o 3,5 mld. Kč na 11,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navýšení alokace výzvy č. 98 bylo umožněno díky přesunu finančních prostředků z ostatních výzev REACT-EU ve zdravotnictví.

Výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví (tj. 98., 99. a 100. výzva IROP) jsou průběžné výzvy a tudíž projekty jsou průběžně hodnoceny a schvalovány. Schválené projekty jsou pravidelně zveřejňovány na tomto odkazu každý týden: https://irop.mmr.cz/cs/prehledy-a-publikace/prehledy-vyzev-a-projektu (záložka „Přehled schválených projektů“, 98. výzva). Těmto projektům bude postupně vydáván právní akt o poskytnutí podpory. Aktuálně jsou z 98. výzvy IROP “ Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ schváleny projekty o celkovém objemu 9,563 miliardy Kč.

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události