MPO: Informace ve věci spotřeby plynu, elektřiny a uhlí domácnostmi a výše úspor při snižování teploty obydlí

uhlí teplo spotřeba

V roce 2020 se v domácnostech spotřebovalo na vytápění 27 576 TJ nakoupeného tepla.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), informaci poskytnutou dne 31. srpna 2022 na žádost, týkající se spotřeby plynu, elektřiny a uhlí domácnostmi a výše úspor při snižování teploty obydlí.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované bod bodem 1. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v roce 2020 se v domácnostech spotřebovalo na vytápění 51 459 TJ plynu, tj. 17,1 % celkové spotřeby plynu v České republice.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované bod bodem 2. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v roce 2020 se v domácnostech spotřebovalo na vytápění 10 405 TJ elektřiny, tj. 4,3 % celkové spotřeby elektřiny v České republice.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informaci požadované bod bodem 3. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že v roce 2020 se v domácnostech spotřebovalo na vytápění 29 422 TJ uhlí, tj. 5 % celkové spotřeby uhlí v České republice.

Ministerstvo poskytlo žadateli podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6 zákona, že údaje nezahrnují spotřebu paliv pro výrobu tepla ve zdrojích SZTE. Toto teplo se v energetické bilanci po jednotlivých odvětvích spotřeby bilancuje jako „prodané teplo“. Palivový mix, který se ve zdrojích SZTE používá k výrobě prodaného tepla, se po jednotlivých odvětvích spotřeby nesleduje. V roce 2020 se v domácnostech spotřebovalo na vytápění 27 576 TJ nakoupeného tepla.

Ministerstvo po posouzení žádosti poskytlo žadateli podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona k informacím požadovaným bod body 4. až 6. žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informaci sdělením, že na úrovni objektu obecně platí pravidlo, že snížení teploty o jeden °C se rovná snížení spotřeby energie v průměru o 5 % (spotřeby tepla). Ohledně celkové úspory tepla na úrovni České republiky, kterou můžeme momentální úpravou Vyhlášky stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze dosáhnout, lze vycházet z množství tepla nakupovaného domácnostmi, které v roce 2020 činilo 27 576 TJ a aplikovat 15% snížení spotřeby z celého nakupovaného tepla, s ohledem na snížení průměrné teploty o 3 °C.

Zdroj: MPO