Na výzkumný program Země II se do roku 2032 vynaloží 9,2 miliardy Kč

ječmen pole obilí

Vláda schválila program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství Země II na roky 2024 až 2032. Výdaje na program budou zhruba 9,2 miliardy Kč. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. Výzkum se má zaměřit na takzvané chytré zemědělství, globální změny nebo bioekonomiku.

Ministr zemědělství uvedl, že podpora se zaměřuje na praktické uplatnění a komerční využití výzkumu. „Navazuje na dosavadní program Země na období 2017 až 2025. Dnes schválený program se nepřekrývá s ostatními programy a budeme ho realizovat formou veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,“ doplnil.

Výzkum se zaměří na 11 témat – půdu, vodu, biodiverzitu, lesnictví, rostlinnou produkci, rostlinolékařství, živočišnou produkci, veterinární medicínu, produkci potravin, zemědělskou techniku nebo lesnickou a zemědělskou ekonomiku a politiku.

Ministerstvo uvedlo, že výzkumný program vznikl ve spolupráci resortu s vědci z České akademie zemědělských věd a s dalšími odborníky.

TZ