Necelá třetina případů pracovní neschopnosti vloni souvisela s karanténou či izolací

Výdaje na nemocenské a průměrné výdaje na jednoho pojištěnce, 2011–2021

V roce 2021 bylo v ČR zaznamenáno téměř 2,8 milionu případů dočasné pracovní neschopnosti, meziročně o 15 % více. Z důvodu karantény či izolace jich bylo nahlášeno 860 tisíc. Došlo také ke 45 tisícům pracovních úrazů, z toho k 88 smrtelným. Pojištěncům bylo vyplaceno nemocenské ve výši 34 miliard korun, meziročně o 4 % více.

V roce 2021 bylo nahlášeno celkem 2 755 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti, 93 % z nich z důvodu nemoci či karantény, zbytek kvůli úrazům. Meziročně vzrostl počet případů o 15 % (+364 tisíc). Vystaveno bylo 2 550 tisíc neschopenek pro nemoc, o 839 tisíc více než v období před pandemií (tedy v roce 2019). Nejčastějším příčinou jsou dlouhodobě nemoci dýchací soustavy, které v roce 2021 způsobily téměř čtvrtinu všech případů. Loni bylo také vydáno 860 tisíc neschopenek z důvodu karantény či izolace, což činilo téměř 29 % všech pracovních neschopností.

„Průměrná délka trvání pracovní neschopnosti meziročně klesla z 39,4 dne v roce 2020 na 34,5 dne v roce 2021. Jedná se o nejkratší dobu za posledních 10 let. Toto zkrácení bylo způsobeno větším zastoupením krátkodobých neschopností z důvodu nemoci,“ uvedla Alena Hykyšová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

V důsledku pracovních úrazů bylo nahlášeno 45 tisíc případů pracovní neschopnosti. Po poklesu v roce 2020, kdy došlo k 41 tisícům pracovních úrazů, se čísla vrátila zhruba na hodnotu roku 2019. Oproti předchozímu roku došlo v roce 2021 ke snížení počtu smrtelných pracovních úrazů ze 108 na 88, tj. o 19 %.

V roce 2021 bylo v ČR nemocensky pojištěno celkem 4 708 tisíc osob, tedy téměř o 18 tisíc (tj. o 0,4 %) více než před rokem. Povinné nemocenské pojištění se týkalo 4 610 tisíc zaměstnanců a dobrovolné 99 tisíc osob samostatně výdělečně činných. Na 100 pojištěnců připadalo 58,5 případů dočasné pracovní neschopnosti, tedy o 7,5 více než v roce 2020.

Za rok 2021 bylo pojištěncům vyplaceno nemocenské ve výši 34,0 mld. Kč. Meziročně výdaje vzrostly o 1,3 mld. Kč, tj. o 4 %. Výdaje na nemocenské v přepočtu na jednoho pojištěnce přesáhly 7,2 tisíce Kč v porovnání s 5,6 tisíci Kč v roce 2019.

Zdroj: ČSÚ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...