Přeskočit na obsah

Nedostatečný bytový fond má 69 procent obcí, tři čtvrtiny chtějí stavět

byty bytový fond

Svůj bytový fond považuje za nedostatečný 69 procent dotázaných českých obcí. Téměř tři čtvrtiny z nich by ho chtěly rozšiřovat nebo rekonstruovat. Stavět chtějí převážně větší obce, které už nějaký bytový fond mají, naopak u menších obcí je zájem nižší. Vyplývá to z průzkumu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vytvořeném ve spolupráci se Svazem měst a obcí (SMOČR), který resort zveřejnil na svých webových stránkách. Průzkumu se zúčastnilo 242 obcí a městských částí, které dohromady vlastní téměř 150 000 bytů. Celkově je v Česku 6 249 obcí a měst.

„Samosprávy mají zájem rozšiřovat nebo opravovat svůj bytový fond, ale chybí jim k tomu peníze a často i potřebné know-how. Obojí jim MMR nabízí v rámci reformy Bydlení pro život. Je to právě dlouhodobá spolupráce s obcemi, na kterou sázíme při zvyšování dostupnosti bydlení v Česku,“ uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Zhruba 72 procent dotázaných obcí má zájem počty svých bytů navýšit, a to celkem o 14 000. Přes 60 procent z nich plánuje výstavbu pro běžné nájemné, 57 procent vznik sociálních bytů, 43 procent samospráv chce stavět bydlení pro seniory a zhruba čtvrtina chce startovací byty pro mladé. Nejčastěji obce volí kombinaci dvou a více typů.

Přes vysoký zájem o výstavbu bytů s ní v posledních osmi letech mělo zkušenost ovšem jen 37 procent dotazovaných samospráv. Aktuálně tak v ČR je nyní celkem 38 projektů obecní bytové výstavby s platným územním rozhodnutím nebo stavebním povolení. V těchto projektech je souhrnně plánováno přes 1 000 bytových jednotek v celkové hodnotě čtyři miliardy korun.

Formu poradenství v oblasti bydlení poskytuje obyvatelům 81 procent obcí, v naprosté většině ale jde o součást jiné sociální práce. Návrh zákona o podpoře bydlení předkládaného MMR počítá se zřízením kontaktních míst, která by poskytovala poradenství i podporu v bydlení. Vzniknout by měla na všech obcích s rozšířenou působností, přičemž financování pokryje příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti.

„Některá velká města v Česku už kontaktní místa pro bydlení zřídila sama a osvědčila se jim. Jsme přesvědčeni, že tato podpora musí být systémová a dostupná po celé zemi,” dodal Bartoš. O zavedení kontaktních míst má podle průzkumu zájem 55 procent obcí. Téměř jedna třetina obcí by zvažovala využití garancí soukromým pronajímatelům bydlení, a to za podmínky finančního zajištění ze strany státu.

Necelých 60 procent obcí uvedlo, že používá krátkodobé nájemní smlouvy. Důvodem jsou potenciální problémy s neplacením nájemného, obavy z poškození bytu nebo narušování soužití v domě. Celkem 80 procent obcí eviduje dluh na nájemném v souhrnné výši 1,2 miliardy korun. Medián je 600 000 korun. Lidé v bytové nouzi se však na celkové dlužné částce podílejí pouze z deseti procent.

Prostřednictvím Státního fondu podpory investic MMR letos v programu Nájemné bydlení podpořilo výstavbu obecních bytů více než jednou miliardou korun. V dalších letech chce resort do dostupného bydlení dostat zhruba osm miliard z Národního plánu obnovy a na tyto prostředky navázat i soukromé peníze. Celkem by mělo jít o 20 miliard korun.

TZ

Napsat komentář