Nepodceňte přípravu na blackout

Blackout energie

Poskytovatelé sociálních služeb v České republice by měli být připraveni na rozsáhlý a déletrvající výpadek elektrické energie. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) proto zpracovala doporučený postup, jak by měli zaměstnanci v pobytových sociálních službách jednat v takovéto nouzové situaci, aby byly dopady na klienty co nejmenší. Úkol je to o to důležitější, protože je zřejmé, že již výpadek v řádu několika hodin začne postupně omezovat, či dokonce zcela zastavovat systémy, jejichž funkčnost považujeme často za samozřejmou.

Témata, jako je pandemie, válka a ekonomická krize, nám ukazují, že naše současná doba není tak stabilní, jak bychom si jistě přáli. Změny, které si neustále se zrychlující život lidské společnosti vynucuje, nás staví stále častěji před úkoly, jejichž řešení bylo donedávna předmětem knih z žánru vědeckofantastické literatury. Pojmy jako přetížení energetické přenosové soustavy, blackout, náhlé změny počasí, extrémní sucha či bleskové povodně nebo energetická krize jsme tak museli zařadit do našeho běžného slovníku. Akcent a upozorňování na tyto hrozby právě v souvislosti s poskytováním sociálních služeb (např. v Rakousku, Německu, Švédsku a dalších zemích) a pokyny, které poskytovatelům sociálních služeb doporučovaly, aby vypracovali vnitřní směrnice, připravili se na tyto hrozby, proškolili personál, jak postupovat v krizových situacích apod., odborníky z APSS ČR vedli k tomu, že po pečlivé analýze zahraničních zdrojů, pramenů a odborných textů vytvořili pro poskytovatele sociálních služeb v České republice vytvořili doporučený postup.

„Překvapilo mě, kolik evropských zemí již má připraveny postupy, jak se zachovat v případě rozsáhlých výpadků elektrické energie nebo tyto postupy připravuje. Samozřejmě si tento stav nikdo nepřeje a realizace těchto scénářů není pravděpodobná, ale bohužel je možná. A i minulé zkušenosti regionálních výpadků elektrické energie v Evropě nám dokazují, že v případě zejména dlouhodobé péče o seniory je nutné být na tuto variantu připraven. Proto po pečlivé analýze existujících dokumentů a v koordinaci a po konzultaci s odborníky vydáváme tyto postupy i pro české poskytovatele sociálních služeb,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro případy rozsáhlých výpadků dodávek elektrické energie seznamuje poskytovatele sociálních služeb s pojmem blackout, s jeho následky, jaká omezení při péči o klienty mohou nastat a jaká opatření by poskytovatelé sociálních služeb měli přijmout, aby co nejméně zasahovala do práv klientů, ale také shrnuje, co je třeba při blackoutu podniknout v každé organizaci s ohledem na zajištění dalšího provozu a fungování.

„Současná nestabilita světa může přinést nejrůznější situace, výpadek energie je jednou z nich. Poučeni z předchozí pandemie, nenecháváme nic náhodě a bereme přípravu do vlastních rukou. Vytvořili jsme materiál, který pomůže pobytovým sociálním službám porozumět dopadům,“ doplnila Daniela Lusková, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pro kvalitu sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky.

Doporučený postup je volně ke stažení na webu APSS ČR v sekci Vydáváme –> Odborná publikační činnost, odkaz zde:

https://www.apsscr.cz/media/sluzby/vydavame/odborna-publikacni-cinnost/a5-dp-blackout-2022-final.pdf

Foto: Shutterstock

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...