Nová metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům

Nová metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil novou Metodiku k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů.

Cílem metodiky k návrhu a provozování kamerových systémům je snaha Úřadu zajistit kvalitnější orientaci správců a zpracovatelů osobních údajů, a to včetně dodavatelů kamerových systémů v povinnostech, které je nutné dodržovat.

Metodika se týká kamerových systémů (včetně fotopastí) se záznamem a také kamerových systémů v režimu on-line, které jsou zahrnuty do zpracování osobních údajů.

Metodika není právně závazným dokumentem a zůstává tedy povinností správců osobních údajů postupovat vždy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a Pokyny EDPB č. 3/2019. Správná aplikace metodiky by ovšem měla zaručit soulad jak s Obecným nařízením (GDPR), tak i s uvedenými Pokyny Sboru (EDPB).

Vzhledem k tomu, že metodika není právně závazná, může správce k zajištění plnění povinností stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů využít i jiné metody nebo postupy. Je také možné využít jen některé části metodiky a zbytek požadavků řešit odlišně.

Metodika, kterou zpracoval Úřad pro ochranu osobních údajů by měla usnadnit pozici malých správců osobních údajů, zejména v případech běžných kamerových systémů.

Je navrženo zavedení řazení kamerových systémů do čtyř tříd, a to s návrhem minimálních technických a organizačních opatření a příkladem možného zpracování balančního testu.

V případě některých kamerových systémů mohou metodiku doplnit i postupy vydané příslušnými ministerstvy (např. Ministerstva školství pro školy nebo Ministerstva vnitra pro obce), které mohou upravovat některá specifika. Metodika neřeší kamerové sledování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Metodika ÚOOÚ ke kamerovým systémům

Zdroj: ÚOOÚ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...