Nový stavební superúřad v Brně bude na Orlí ulici

Nový stavební superúřad v Brně bude na Orlí ulici

Město Brno se chystá na významný nákup nemovitosti, která byla vybrána jako nový stavební superúřad. Na základě novelizace stavebního řádu má totiž dojít k organizačním změnám, zejména ve spojitosti s procesem, který bude centralizován v jedné budově.

Původní odhady počtu zaměstnanců pro nový úřad se pohybovaly kolem sta, avšak postupně narostly až na 240 úředníků. Do původních plánů však nebyl zahrnut odbor územního plánování a rozvoje (tzv. OÚPR), čímž je částečně vysvětlován nárůst počtu úředníků.

Pro nové úřední prostory byla vybrána budova České pošty v Orličí ulici v centru Brna, kterou město momentálně pronajímá a plánuje získat její vlastnictví. Investice do úprav a adaptací budovy jsou odhadovány na 50 milionů korun, přičemž další náklady představují výdaje na nájem. Spolu s kupní cenou, 250 milionů korun, se tak zřízení úřadu může vyšplhat až na 300 milionů korun.

Kromě stěhování stávajících úřadů a jejich odborů se předpokládá, že se do nové budovy přesune i odbor dopravy, který zatím zůstává ve svých původních prostorách. Detailní plánování přesunu odboru územního plánování a rozvoje je však stále ve fázi přípravy a nebude možné jej dokončit až do okamžiku, kdy město získá plné vlastnické právo k budově.

Dalším klíčovým aspektem projektu je potřeba nových prostor pro hejtmanský stavební úřad, který se stane novým odvolacím orgánem ve stavebním řízení pro město Brno. Pro tuto novou funkci musí úřad najmout čtyřicet nových úředníků, pro které zajistil pracovní prostory v kancelářské budově nedaleko nákupního centra Vaňkovka.

Z právního hlediska je nezbytné, aby veškeré kroky spojené s tímto projektem byly v souladu s platnými právními normami a postupy, zejména co se týče pravidel veřejných zakázek a finančního managementu veřejných institucí. Tento projekt, kromě přímého vlivu na fungování městské správy, má i širší socioekonomické dopady, včetně tvorby pracovních míst a podpory místního hospodářství. Celkově může město očekávat zlepšení efektivity a snížení provozních nákladů díky centralizaci úředních funkcí, avšak tyto věci ukáže až časem praxe.

Autor: Mgr. Wanda Vardanová

Foto: Brno

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...