Přeskočit na obsah
Nové sněmovní tisky:

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské… [...]

Usnesení volebního výboru č. 48 ze dne 17. května 2022 k vládnímu návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem… [...]

Usnesení hospodářského výboru č. 55 ze dne 19. května 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých… [...]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,… [...]

Usnesení rozpočtového výboru č. 89 ze dne 18. května 2022 ke zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2021 [...]