eObčanka

eObčanka eGovernment

Elektronický občanský průkaz – eObčanka, díky níž je možné se přihlásit k online službám na Portálu občana, zajišťuje prokázání totožnosti na nejvyšší možné úrovni i na dálku. Od 1. července, kdy se začaly eObčanky vydávat, eviduje Ministerstvo vnitra k dnešnímu dni již přes 230 000 žádostí o nový průkaz, vydáno jich bylo více než 150 000. Zájemci o online komunikaci se státem, kteří mají aktivovaný čip, představují třetinu dospělých držitelů nových eObčanek.

číst dále...

Otevřená data

Otevřená data eGovernment

Cílem sekce Otevřená data je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v ČR. Sekce Otevřená data nabízí orgánům veřejné moci možnost zveřejňovat nejrůznější nestrukturované dokumenty v takové podobě, v jaké jim to ukládá platná legislativa. Rejstříky navíc umožňují zveřejňovat skutečná „data“, tedy strojově zpracovatelné informace. Žádosti o zveřejnění dat jsou zasílány datovou zprávou, která obsahuje strukturovaná XML data odpovídající XSD definici příslušného rejstříku. Žádosti jsou zasílány do datové schránky…

číst dále...

Komentář: Ústavní soud má aplikaci k elektronickému nahlížení do spisů, ale…

NaSpis eGovernment

Ústavní soud spustil nedávno jako jeden ze svých projektů digitalizace aplikaci NASPIS, která umožňuje právníkům elektronické nahlížení do spisů Ústavního soudu a elektronickou práci s jeho dokumenty. Psal o tom i na svém webu a dostalo se to i do pár odborných médií. Účel aplikace je celkem jednoduchý, právním zástupcům umožnit vzdálené elektronické nahlížení do soudních spisů u jejich kauz vedených u Ústavního soudu. Přijde vám to jako příklad dobré praxe? Na první pohled ano, ale… Původně velice chvalitebná aktivita se trochu zvrhla: Pokud se totiž chcete dozvědět víc o…

číst dále...

Digitální technická mapa ČR urychlí rozvoj rychlého internetu

Digitální technická mapa Plzeňského kraje

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal se stal jedním z prvních signatářů Memoranda o spolupráci při zajištění podpory vzniku Digitální technické mapy České republiky. Spolu s vládním zmocněncem pro digitalizaci, prezidentem ICT Unie a předsedou Asociace podnikatelů v geomatice podepsal Memorandum v rámci odborné konference eGovernment 20:10, která proběhla 4. – 5. Září v Mikulově. “Absence jednoduše dostupného a spolehlivého zdroje informací o technické infrastruktuře v České republice je jednou z překážek, které brání urychlení stavebních a správních řízení souvisejících i s rozvojem pokrytí…

číst dále...

Veřejné zakázky se soutěží stále na nejnižší cenu, jejich kvalita tím trpí

Veřejné zakázky se soutěží stále na nejnižší cenu

Nejnižší cena stále zůstává rozhodujícím kritériem při zadávání veřejných zakázek, v praxi to často znamená jejich realizaci v nižší kvalitě, než byla požadována. Výstavbu v krajích nejvíce komplikují složité procesy úřadů, občanská sdružení a problémy s výkupem pozemků. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. Při zadávání veřejných zakázek aktuálně rozhoduje stále v největší míře (45 procent) pouze cena, 42 procent zástupců veřejné správy pak uvedlo, že i kvalita provedení je při výběru dodavatele důležitá, avšak nesmí přitom dojít k…

číst dále...

Je reálné zavést eGovernment do 7 let

egovernment do 7 let

Pokud stát konsoliduje IT systémy, které se používají ve veřejné správě a sníží jejich počet, vypořádá-li se s nevypověditelnými smlouvami, které byly v minulosti uzavřeny s poskytovateli IT služeb a pokud zjednoduší legislativu a strukturu procesů, pak je reálné zavést eGovernment do 7 let. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. Pro povinnou digitalizaci administrativních procesů na úřadech se vyslovily tři čtvrtiny (68 procent) představitelů veřejné správy, jedna čtvrtina z nich (26 procent) pak uvedla, že tato povinnost by měla…

číst dále...

Ve veřejné správě pracuje nadbytek zaměstnanců, odborníci však chybějí

nedostatek odborníků

Přestože ve veřejném sektoru pracuje aktuálně nadbytek zaměstnanců a většina úřadů plánuje stavy svých pracovníků snížit, potýká se veřejná správa s akutním nedostatkem odborníků. Negativní dopady se projevují zejména v oblasti veřejných zakázek a eGovernmentu. Vyplývá to ze Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Elanor. „Při snižování počtu míst, případně počtu zaměstnanců, bude nutné se zaměřit zejména na zrušení dlouhodobě neobsazených míst, a také znovu přezkoumat výkonnost a nezbytnou kapacitu zaměstnanců v jednotlivých odborných útvarech. V některých odborných profesích se dlouhodobě setkáváme s…

číst dále...

ČR a Korea podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti veřejné správy a eGovernmentu

ČR a Korea

Česká republika a Korea podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti veřejné správy a prohlubují tak dlouhodobé partnerství mezi oběma státy. Dokument podepsali 16. července při příležitosti Česko-korejského fóra o veřejné správě a eGovernmentu náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal a Shim Bo-kyun, náměstek korejského ministra vnitra a bezpečnosti. Korea je světovým lídrem v oblasti digitalizace veřejné správy, a je tak ideálním partnerem Česka pro vývoj a zavádění nových eGovernment řešení. Příkladem nových projektů v České republice může být nedávno představený elektronický občanský průkaz (eObčanka). „Je pro…

číst dále...

Evropa: Volný pohyb dat

europe data

Vnitřní trh Evropské unie se brzy rozšíří o symbolickou pátou svobodu. K volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu se přidá i volný pohyb dat. České republice spolu s partnery z koalice podobně smýšlejících států se tento klíčový princip pro podporu digitální ekonomiky podařilo i přes velký odpor prosadit. V pátek 29. června tak velvyslanci členských států potvrdili finální text nového nařízení, díky němuž budou odstraněny nežádoucí regulatorní bariéry, které v současnosti volnému toku neosobních údajů v Evropě brání. „Rozvoj digitálních technologií a inovací patří mezi priority České republiky. Mám…

číst dále...

Městská část Praha-Petrovice nasadí Kerio Connect pro zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu

Praha Petrovice

Společnost GFI Software, dodavatel řešení pro bezpečnost podnikových sítí, oznámila, že Městská část Praha – Petrovice bude využívat řešení Kerio Connect, kterým nahradí původní zastaralé řešení, zvýší zabezpečení své elektronické pošty a zlepší uživatelský komfort. Řešení dodala společnost Gaia Connections, partner společnosti GFI Software na českém trhu. Hlavní výhodou zvoleného řešení Kerio Connect je snadná migrace ze stávajícího řešení na nový hardware, podpora nejnovějších klientských zařízení, snadná administrace a výborná ochrana proti spamu a virům. Uživatelé mohou přistupovat bezpečně na svůj účet z libovolného zařízení (PC, tablet, chytrý telefon) a…

číst dále...