Přeskočit na obsah

#konference

Žádné události

Nové sněmovní tisky:

Usnesení ústavně-právního výboru č. 112 ze dne 20. září 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve [...]

Usnesení ústavně-právního výboru č. 114 ze dne 20. září 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých [...]

Usnesení ústavně-právního výboru č. 113 ze dne 20. září 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších [...]

Usnesení hospodářského výboru č. 191 ze dne 21. září 2023 k návrhu poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se [...]

Usnesení garančního výboru č. 193 ze dne 21. září 2023 k vládnímu návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu [...]