20Zář2021

Konference ISSS 2021

Kongresové centrum Aldis

Zobrazit více…

Nové sněmovní tisky:

Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů [...]

Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti… [...]

Stanovisko vlády k návrhu poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů [...]

Stanovisko vlády k návrhu poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [...]

Stanovisko vlády k návrhu poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů [...]