Přeskočit na obsah

#konference

Žádné události

Nové sněmovní tisky:

Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu [...]

Vládní návrh zákona o munici [...]

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve… [...]

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany [...]

Stanovisko vlády k návrhu poslance Ivana Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů [...]