Praha podepsala smlouvu na dostavbu a rekonstrukci Průmyslového paláce

Průmyslový palác Praha

Přípravy na předání Průmyslového paláce stavařům jsou v plném proudu. Hlavní město podepsalo smlouvu s vítězem tendru a konsorcium firem tak začalo s vlastními přípravnými pracemi. Zakázka za 2,6 miliardy korun na celkovou rekonstrukci a modernizaci paláce včetně dostavby jeho levého křídla by měla být hotova do tří let.

V Průmyslovém paláci se nachází celá řada provozů a technologií nezbytných pro chod areálu. Výstaviště již začalo s jejich postupným přesunem do jiných prostor a zahájen byl i technicky náročný přesun centrálního dispečinku s požárním, bezpečnostním i kamerovým dohledem. Přeloženy musely být optické páteřní sítě, přesouvá se zázemí správců, elektrikářů, topenářů a úklidové firmy. Dále se deinstalují světla či veškerý mobiliář.

Převzetí staveniště by se mělo uskutečnit v rámci ledna. Výsledkem první etapy prací budou rozsáhlé výkopové a zemní práce levého křídla paláce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Součástí přípravných prací je například pasportizace a mapování ocelových konstrukcí a vyznačování staveniště, vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů a vsakovacích objektů. Prvním krokem bude oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace. Firmy zároveň začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, odstrojením historických prvků z interiéru objektu, jako jsou dveře nebo různé kované prvky, a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce vyhrálo konsorcium Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER vedené společností Metrostav. Jedná se o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic. Projekt dostavby a kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu bude náročný na koordinaci všech činností, restaurátorských prací nebo logistiku na staveništi, které je v hojně navštěvovaném areálu.

TZ

@RadekVyskovsky