Přeskočit na obsah

Praha zřídila funkci energetického manažera

energetika

Rada hlavního města na svém pondělním zasedání schválila na doporučení Komise pro udržitelnou energii a klima RHMP zřízení funkce energetického manažera, který bude koordinovat aktivity města v oblasti zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a současně snižování energetických nároků hlavního města. Jedná se o další zásadní krok pro naplnění klimatického závazku, který ukládá Praze snížit emise CO2 vyprodukované na svém území o 45 % do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Energetický manažer a jím vedené oddělení budou mít za úkol zásadně posílit aktivity města vedoucí ke snižování spotřeby energie z fosilních zdrojů, tedy především uhlí. Současně bude připravovat a podporovat projekty ke zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů, což v Praze znamená především využívání sluneční energie. Spotřeba energie a její úspory mají největší potenciál pro snížení uhlíkové stopy města, ke kterému jsme se zavázali v klimatickém závazku,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Energetický manažer bude mimo jiné připravovat uhlíkový rozpočet města, tj. každoroční plán, jaké množství emisí skleníkových plynů spojených se správou a užíváním vlastního majetku může město vyprodukovat, má-li klimatický závazek splnit. Podkladem pro tento rozpočet bude energetický management, který bude sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a energetickou náročnost majetku města.

Důležitým úkolem energetického manažera bude také příprava konkrétních energetických projektů pro podporu z fondů Evropské unie a dalších externích zdrojů. Bude se věnovat i přípravě založení Společenství hl. m. Prahy pro obnovitelné zdroje energie, které umožní demokratizaci energetiky na území hlavního města v podobě stovek, a později tisíců, malých fotovoltaických elektráren na střechách a balkonech budov, které budou vedle vlastní spotřeby v místě dodávat přebytky hlavnímu městu. Metropole tak sníží svou závislost na elektřině z uhelných elektráren.

V první fázi se město zaměří na budovy škol, sportoviště a sociální, zdravotnická a kulturní zařízení v majetku města. Město také bude v klimatických aktivitách podporovat i projekty městských částí.

Napsat komentář