Přeskočit na obsah

Předseda Úřadu potvrdil, že skupina IT firem nezákonně ovlivnila veřejnou zakázku na Olomoucku

IT software code

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ve svém druhostupňovém rozhodnutí potvrdil, že společnosti AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o. se dopustily protisoutěžního jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj.

Předseda Úřadu potvrdil, že se účastníci řízení dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění uvedené veřejné zakázky. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná.

Předseda Mlsna odmítl v této souvislosti námitky obsažené v rozkladech: „Na základě skutkového stavu podpořeného zjištěnými důkazy považuji zjištění prvostupňového orgánu uvedená v napadeném rozhodnutí za správná a prokázaná.“ Účastníci řízení sice zpochybňovali jednotlivé nepřímé důkazy, ty však dle předsedy Úřadu tvoří komplexní a ucelený řetězec, který nelze vyložit jinak než jako zakázané jednání, navíc rozsah těchto důkazů je poměrně nadstandardní.

Předseda ÚOHS se však neztotožnil s odůvodněním uložených pokut, neboť úvahy prvního stupně byly v rozhodnutí nedostatečně popsány, aby dostály požadavkům správních soudů na odůvodnění sankce. Prvostupňový orgán nyní bude muset výpočet sankcí opětovně a řádně odůvodnit.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář