Přeskočit na obsah

Příště prosím lépe, vyzývají politici Prahy 1

Placené stání Praha 1

Změna systému parkovacích zón v Praze nerezonuje jen mezi Pražany, ale i samotnými městskými částmi. Na Praze 1 vyvolala změna parkovacích zón problém s nedostatkem parkovacích míst hlavně pro místní obyvatele. Aktuálně již pro lepší kontrolu neoprávněně parkujících aut využívá vlastní mobilní aplikaci (MPLA, Mobilni PLAtby). Kontrolu správného parkování nově posílí také letáky s upozorněním pro špatně zaparkovaná auta.

„Současný systém je magistrátem nastaven především na výběr pokut, ne na ochranu samotných obyvatel Prahy 1, kteří mají problém najít místo na zaparkování. To vidím jako jeden z hlavních problémů. Občana nezajímá, že ten, kdo neoprávněně stál na místě u jeho domu dostal pokutu 500 korun, ale potřebuje, aby se věc řešila přímo v ulicích,“ uvedl Richard Bureš, zástupce starosty Prahy 1 za ODS.

Richard Bureš, který má na starosti dopravu v městské části, stojí za projektem označování špatně zaparkovaných aut v centru města. Podle Studie dopravy v klidu 2017, kterou si nechala zpracovat městská část Prahy 1, dosahovala nerespektovanost v původním systému Zón placeného stání (dále jen ZPS) platných do konce září 2017 přibližně 30 %. Podle zprávy zpracované TSK, a.s., za období říjen až prosinec 2017, tedy již za účinnosti nového systému ZPS, došlo ke zvýšení nerespektovanosti na 35 %. Tomu ale neodpovídá počet zjištěných přestupků ani optický pohled občanů Prahy 1. „Nový systém parkování není špatný, ale jeho samotné provedení v konečném důsledku pokulhává, proto bude nutné provést změny k tomu, aby byla pravidla jasná všem, rezidenti Prahy 1 mohli v klidu zaparkovat a obecně tento systém fungoval,“ přiblížil problémy s parkováním v centru Prahy Bureš.

Kontrola parkování obecně probíhá pomocí speciálního monitorovacího auta. Přestupky jsou elektronicky evidovány a po jejich kontrole Městskou policií jsou nově od 1. ledna zpracovávány příslušnou městskou částí. Těm, kteří parkovali neoprávněně a byli kontrolním autem zaznamenáni, systém Prahy 1 zašle výzvu k uhrazení určené částky. „Statistika mluví jasně. Od začátku roku k dnešnímu dni evidujeme téměř deset tisíc oznámených přestupků. Od 12. 2. jsme odeslali přes pět tisíc výzev, z toho takřka 42 % již vedeme jako zaplacené,“ komentuje Bureš. „Přestože Odbor dopravně správních agend (ODSA) nemá stále dostatečný počet pracovníků, dokáže ale rozesílat více výzev než dříve MHMP,“ dále doplňuje. Stále také platí požadavek, aby magistrát zajistil prostřednictvím TSK navýšení počtu kontrolních aut, která budou souběžně provádět kontrolu v rámci Prahy 1.

Úřad městské části Prahy 1 využívá vlastní software nejen pro zpracování přestupků, ale má k dispozici i vlastní mobilní aplikaci pro kontrolu oprávněnosti parkování. ODSA tak může sám provádět kontrolu oprávněnosti parkování přímo v ulicích a auta zaparkovaná v rozporu se zákonem pak přímo na místě označovat upozorněním spolu s nálepkou „Příště prosím lépe“. Řidiče, ale i obyvatele Prahy 1, tak označení upozorní, že daná auta parkují neoprávněně nejen podle v ZPS, ale stojí třeba na zákazu zastavení nebo stání, na přechodu či křižovatce nebo v její blízkosti. Podle Bureše tak řidiče označení upozorní, že městská část opravdu parkování na svém území kontroluje. V ulicích, kde bude koncentrace neoprávněně zaparkovaných aut větší, budou pracovníci kontroly rovnou volat strážníky Městské policie a požadovat nasazení botiček.

Původním cílem zavedení systému ZPS v centru Prahy byla regulace parkování a tím i snížení dopravní zátěže v památkové rezervaci. Změnou ale došlo k navýšení dopravní zátěže primárně na Praze 1. Dříve si řidiči museli na úřadě osobně vyzvednout stírací kartu, což mnohé od vjezdu do centra odrazovalo. Nyní využívají virtuální parkovací hodiny, které umožní zaplatit za stání přímo z auta, což opět mnoho řidičů přimělo k cestám do centra autem.

V současnosti je Praha 1 rozdělena na modré a fialové zóny. Modrá zóna je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti nebo provozovny v dané oblasti. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 1 hodinu, a to jen po platbě přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny za cenu 80,- Kč/hodina. Modré zóny nedisponují parkovacími automaty. Fialová zóna je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat lidé s platným parkovacím oprávněním, tedy rezidenti a abonenti MČ Praha 1. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny za cenu 40 Kč/h. Od půlnoci do 8 hodin ráno je parkování ve fialové zóně neregulované.

1 komentář na “Příště prosím lépe, vyzývají politici Prahy 1”

  1. Pingback: Praha 1: Příště prosím lépe | B2B NETWORK NEWS

Napsat komentář