Program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury

Přehled vyčerpaných finančních prostředků dotačního programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury

Zvýšení ochrany měkkých cílů v objektech ostatním měkkým cílům v oblasti kultury evidovaných v IS EDS V rámci „ostatních subjektů měkkých cílů v oblasti kultury“, kteří jsou evidování v informačním systému EDS byly úspěšným žadatelům poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 65 294 478,- Kč a to na celkem 358dotačních projektů.

Celkově se dotačního programu OMC zúčastnilo 19 SPO MK, bylo schváleno celkem 133 dotačních projektův celkovém objemu poskytnutých finančních prostředků ve výši 35 853 162,-Kč.

Závěr​

Hlavním cílem tříletého dotačního programu ochrany měkkých cílů bylo zvýšit ochranu měkkých cílů v objektech kulturního charakteru. V rámci dotačního programu oddělení KBŘ zrealizovalo celkem 491 dotačních projektů, na které byly poskytnuty finanční prostředky převyšující finanční částku 100 mil. Kč.

Zdroj: MKCR