Rodná čísla v občanských průkazech asi zůstanou, Senát to schválil

Občanský průkaz s čipem vzor

Rodná čísla v občanských průkazech asi zůstanou a nebudou v nich po roce 2025 nahrazena takzvanými bezvýznamovými identifikátory. Senát to dnes schválil navzdory námitkám Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který se obává možnosti zneužívání. Příslušnou novelu o občanských průkazech nyní dostane k podpisu prezident. Novela má zrušit platné ustanovení, které počítá se zapisováním rodných čísel do občanských průkazů už jen letos a v příštím roce. Nové časové omezení novela nezavádí.

„Vypuštěním údaje o rodném čísle z občanských průkazů mělo dojít k postupnému uplatnění principů původního záměru zákona o základních registrech, a měla tím být zahájena identifikace fyzických osob prostřednictvím čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů, namísto rodných čísel. Rodné číslo však stále plní nezastupitelnou roli, neboť splňuje podmínky pro spolehlivou identifikaci fyzické osoby,” zdůvodnilo ministerstvo vnitra potřebnost novely.

Rodné číslo totiž slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů, uvedlo ministerstvo. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

ÚOOÚ se před dvěma týdny postavil proti zachování rodných čísel v občanských průkazech. Obává se zneužití čísel, z nichž lze vyčíst údaje o věku a pohlaví držitele průkazu. „Uvádění rodného čísla v občanském průkazu představuje závažná rizika z hlediska ochrany osobních údajů a soukromí, a to mimo jiné v souvislosti s propojováním dat a možnosti jejich zneužití ve virtuálním prostoru, kde existují jen velmi obtížné možnosti kontroly a nápravy,” sdělil úřad ve stanovisku.

Občanské průkazy s rodnými čísly podle úřadu bývají běžně skenovány a kopírovány. Údaje z nich lze v databázích nekontrolovaně spojovat a výsledné informace využívat k nejrůznějším komerčním, marketingovým či jiným účelům v neprospěch jejich nositele, varoval úřad, který se proti návrhu ministerstva vnitra zachovat rodná čísla v občanských průkazech postavil ještě před jeho projednáním ve vládě.

Rodná čísla mají podle platného zákona nahradit čísla osobních dokladů, případně klientských identifikátorů. Ochránci soukromí poukázali na to, že v zákoně o základních registrech z roku 2009 bylo rodné číslo nahrazeno zdrojovým identifikátorem fyzické osoby a mnoha agendovými identifikátory fyzické osoby s cílem zabránit neoprávněnému slučování údajů o jedné osobě. Systém základních registrů a agendových identifikátorů byl spuštěn v roce 2012.

Návrh zahrnuje také změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...