Středočeský kraj plánuje postavit obchvat Benešova

Benešov

„Rozvoj silniční sítě je jednou z priorit kraje. V tomto případě bychom odvedli tranzitní dopravu mimo Benešov, což by přineslo i pozitivní dopady na životní prostředí celého města. Uleví se mu tím, že se podstatně sníží intenzita dopravy a spokojení budou i řidiči, kteří se nebudou zdržovat průjezdem,“ vyzdvihuje hlavní přednosti projektu Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Trasa obchvatu vychází z kruhového objezdu v lokalitě Červené Vršky. Následně vede k železničnímu koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi a na jihovýchodě města se napojuje se na stávající silnici II/112. Výstavba zhruba 4,5 kilometru dlouhého obchvatu byl navržen ve dvou etapách, nicméně obě etapy budou zprovozněny najednou jako jedna stavba.

Celkové předpokládané náklady akce činí 452 336 880 Kč s DPH. Jedná se o součet předpokladů stavebních prací, technického dozoru stavebníka včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dozoru a nákladů na investorskou přípravu včetně výkupů pozemků. Více než 61,2 milionu korun však kraj vydá v následujících třech letech na přípravu akce, což zahrnuje samotnou projekční přípravu i například majetkoprávní řešení trasy plánované stavby.

Zdroj: allnews.cz

Obrázek: Benešov

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události