Středočeský kraj připravil rozpočet se schodkem 4,5 miliardy korun

rozpočet schodek

Rozpočet s důrazem na investice zejména do zlepšení dopravy a školství a na využití evropských fondů schválila rada Středočeského kraje. Objem výdajů je naplánovaný na více než 40 miliard korun.

Příjmy kraje jsou pro rok 2022 naplánovány na 35,7 miliardy korun, z čehož daňové příjmy tvoří necelých 11 miliard a největší část tradičně tvoří transfery v hodnotě bezmála 23,5 miliardy korun. Výdaje pak dosáhnou 40,2 miliardy korun, přičemž pro investiční projekty buď za finanční spoluúčasti kraje, či plně financované z krajského rozpočtu je vyčleněna částka 6,54 miliardy korun.

Kromě toho je v rozpočtu připravena rekordní alokace do Fondů Středočeského kraje. Konkrétně jde o 688 milionů korun, což je o více než 100 milionů více než v roce 2021 a o 250 milionů více než například v roce 2018.

Z fondů mohou na svůj rozvoj a podporu činnosti čerpat obce, spolky, nadace, podnikatelé i jednotlivci.

Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí úspory z letošního roku a úvěrové linky. Aktuálně Středočeský kraj podepsal nový úvěr ve výši čtyř miliard korun s Komerční bankou, který je připraven k čerpání až do roku 2026 a se splatností do roku 2047 a také s Českou spořitelnou na 2,5 miliardy korun také s předpokládaným čerpáním až do roku 2026, splatnost je pak plánovaná do roku 2031. Úvěrové linky jsou určené primárně na investiční projekty spolufinancované krajem a evropskými fondy, kdy na nové programovací období jsou v plánu projekty za přibližně 18 miliard korun.

Rozpočet, který schválila Rada, ještě podléhá také schválení Zastupitelstva Středočeského kraje. To jej bude mít na programu na svém zasedání na konci listopadu.

Před jednáním zastupitelstva bude rozpočet k dispozici na webu Středočeského kraje.

TZ

@RadekVyskovsky