Středočeský kraj schválil další žádosti o „kotlíkové dotace“

plynový kotel

Rada Kraje schválila dalších 421 žádostí o dotace, o které požádali občané v rámci programu “Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“

Žádosti byly posouzeny po věcné a formální stránce z hlediska souladu s Programem. Nyní, po schválení Radou bude konečným uživatelům zasláno Vyrozumění o poskytnutí dotace zároveň s výzvou k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Dosud bylo ve Středočeském kraji schváleno 7 562 žádostí v celkovém objemu 900 mil. korun. K původním 922,4 mil. korun, které byly do Programu „kotlíkových dotací“ alokovány včetně nedočerpaných prostředků z první a druhé výzvy a přerozděleným unijním prostředkům, bylo přidáno dalších 1,6 mil. Kč, které vygeneroval projektový účet na úrocích. Celkem je tedy na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji počítáno s částkou 924 mil. korun.

Proplaceno je nyní 90 % ze všech žádostí, ke kterým žadatelé dodali doklady k vyúčtování, což je celkem 5 634 žádostí.

V rámci 3. výzvy budou ještě schváleny žádosti za 24 mil. korun. Kraj nyní připravuje vyhlášení další, v pořadí již čtvrté výzvy. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.

Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.

Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Tento dotazník zjišťuje pouze o průzkum předběžných zájemců o dotaci.

Nové žádosti o kotlíkové dotace by měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...