Systém eRecept slaví 5. výročí

eRecept statisktika 2022

Systém eRecept je tu s námi již 5 let. V lednu 2018 byla zahájena povinná elektronická preskripce a v průběhu let se eRecept stal běžnou součástí života lékařů, lékárníků i pacientů.

Od roku 2018 také postupně přibyly nové funkcionality jako například sdílený lékový záznam, elektronická preskripce receptů s modrým pruhem či elektronický poukaz na zdravotnické prostředky a celá řada dalších funkcionalit, které jsou užitečné při poskytování zdravotní péče. V dohledné době je také plánováno spuštění přeshraniční preskripce, která posune hranice využití eReceptu do dalších evropských zemí.

„eRecept se daří neustále rozvíjet. Naším záměrem je systém stále více přibližovat pacientům i zdravotnickým pracovníkům a přicházet s novými funkcemi, které jim usnadní život a pomohou s péčí o zdraví. V letošním roce umožníme pacientům vyzvedávání léků s identifikátorem eReceptu v zahraničí, vizi dalšího rozvoje máme i pro následující roky,“ doplnila ředitelka SÚKL Irena Storová.

Počty vystavených eReceptů neustále narůstají. Rozdíl v množství předepsaných eReceptů mezi lety 2018 a 2022 činí více než 20 milionů eReceptů. V prvním roce bylo předepsáno 58 milionů eReceptů, v roce 2022 již 81 milionů. Ke konci roku 2022 je to více než 368 milionů předepsaných eReceptů.

TZ/SÚKL

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...