„Transparentnost 2.0“ pro hlavní město

Transparentnost 2.0 Praha Golemio

Praha na svém portálu Golemio zveřejňuje detailní přehled o zakázkách magistrátu a více než 250 jeho organizací od drobných objednávek po miliardové soutěže. Seznamy zakázek jsou k dispozici i na portálu otevřených dat pro případné využití datovými analytiky. Hlavní město chce jít příkladem ostatním úřadům a ukázat, že vyšší transparentnost je možná a užitečná jak pro vedení města, tak i pro občany.

Transparentnost v oblasti veřejných zakázek se zlepšuje v celé republice. Velká města, jako jsou například Ostrava, Brno, Plzeň a Liberec často zveřejňují své veřejné zakázky nad rámec toho, co ukládá zákon. Kromě Prahy ale žádné z těchto měst nenabízí podobně snadný a intuitivní přístup k těmto informacím v základních souvislostech.

„Toto je transparentnost 2.0. Na pár kliknutí lze dohledat co, jak, kdy, od koho a za kolik město a jeho organizace kupují. Úředníci, občané i firmy teď mají možnost získat solidní přehled o tom, co se na poli městských veřejných zakázek děje, a to je základní předpoklad pro kvalitní kontrolu, řízení a prevenci korupce v zadávání zakázek,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Městská datová platforma Golemio přináší vizualizované výsledky soutěží na veřejné zakázky podle řady různých kritérií a filtrů (předmět poptávky, počet nabídek, druh soutěže, vybraní dodavatelé atd.). Data od 1. 1. 2021 obsahují informace o všech již zadaných veřejných zakázkách včetně zakázek malého rozsahu (tedy od drobných objednávek až po velké nadlimitní zakázky) a jsou každodenně aktualizována.

„Ze zveřejněných dat mimo jiné vyplývá, že z hlediska finančního objemu se většina veřejných zakázek magistrátu v loňském roce týkala dopravy – tedy 46 procent v hodnotě 2,5 miliardy korun – a u příspěvkových organizací města to byl zase obor stavebnictví, konkrétně 41 procent v hodnotě 665 milionů korun,“ přibližuje radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

Datová platforma Golemio zpracovává data z více než 15 různých oblastí a poskytuje více než 100 aktualizovaných dashboardů pro účely řízení města. „Systém datové platformy jsme vyvinuli pro podobné projekty, kdy je potřeba vytvořit přehledné zpracování dat tak, aby jim rozuměla široká veřejnost. Navíc transparence je jednou z klíčových zásad naší společnosti, proto jsem rád, že jsme takový projekt mohli pro město zpracovat,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva společnosti Operátor ICT.

Pro zájemce z řad odborné veřejnosti jsou ještě detailnější informace dostupné i na portálu opendata.praha.eu, kde magistrát, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech. Na portálu jsou k dispozici otevřená data o veřejných zakázkách zadávaných Prahou i příspěvkovými organizacemi. Tato iniciativa je součástí širší snahy vedení Prahy o zefektivnění systému veřejných zakázek založeném na podpoře tržní konkurence, centralizaci nákupů, kvalitním reportingu a kontrole zadavatelských činností.

Již od července loňského roku platí nová pravidla pro zakázky malého rozsahu od 500 tisíc korun, kdy je nutné vybírat dodavatele otevřenou soutěží. Praha si od toho slibuje férovější soutěž, do které se může zapojit více malých a středních podniků. Dále je v plánu spuštění systému centrálních nákupů a pravidelného interního reportingu.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...