ÚOHS uložil DS Ďáblice pokutu za dělení zakázky

Domov pro seniory Ďáblice

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě správního řízení zahájeném ex offo uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu ve výši 150 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce mimo zadávací řízení. Příkaz již nabyl právní moci.

Domov pro seniory Ďáblice realizoval samostatná poptávková řízení, na jejichž základě uzavřel s dodavatelem Tomtery, s. r. o., v letech 2018–2019 osm samostatných smluv na provedení rekonstrukčních prací ve vlastních objektech. Stavební práce tvořily jeden funkční celek zadávaný v časové souvislosti s předpokládanou hodnotou více než 13 milionů korun bez DPH, jež přesáhla zákonem daný finanční limit šesti milionů korun pro veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce a zakládala povinnost zadat veřejnou zakázku v odpovídajícím druhu zadávacího řízení.

Následkem postupu zadavatele bylo minimálně potenciální vyloučení řádné hospodářské soutěže mezi možnými zájemci o veřejnou zakázku. Základním cílem zákona je zajištění transparentního prostředí pro soutěž za účelem následného výběru dodavatele z co nejširšího okruhu potenciálních dodavatelů. Nelze vyloučit, že při vyšší míře konkurence by zadavatel získal výhodnější nabídky. Zadavatel mohl svým postupem ovlivnit výběr dodavatele.

TZ