Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly

Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření k dodržování povinností stanovených zákonem o významné tržní síle. Vedení ÚOHS rovněž oznámilo, jaká sektorová šetření budou uskutečněna v letošním roce.

Podrobné šetření v oblasti produkce cukrové řepy a výroby a prodeje cukru přineslo zmapování všech vertikálně navazujících trhů a zjištění vývoje cen a obchodních přirážek v období od roku 2019 do jara roku 2023. Šetření Úřad vedl v souvislosti s výrazným nárůstem maloobchodních cen cukru na přelomu let 2022 a 2023.

U pěstitelů cukrové řepy Úřad zjistil málo koncentrovaný trh s přibližně tisícem producentů, kteří však o garantované minimální prodejní ceně každoročně kolektivně vyjednávají, a to prostřednictvím dvou sdružení. V roce 2022 producentům cukrovky vzrostly ceny energií, hnojiv, osiva a na trhu vládla nejistota z dalšího vývoje. Kromě těchto objektivních příčin nárůstu cen Úřad neshledal žádné známky možného koordinovaného jednání, které by si vyžádaly další prověřování.

Trh výroby cukru je více koncentrovaný, působí zde pět výrobců, kteří provozují sedm cukrovarů. Jeden z výrobců přitom produkuje významné množství českého cukru, avšak do obchodních řetězců směřuje pouze cca 10 % z tohoto objemu. Převážná většina je prodána dalším zpracovatelům, zejména výrobcům potravin, alkoholu či dezinfekce. Trh je však nutno považovat za nadnárodní, protože velké množství cukru české výroby se exportuje a současně přibližně 1/3 spotřeby se naopak dováží ze zahraničí. Na nárůst cen cukrovarů ve druhé polovině roku 2022 mělo vliv zvýšení cen cukrové řepy, energií, platů zaměstnanců i nejistota na trzích. Ani v této oblasti nebyly zjištěny stopy možného protisoutěžního jednání a vzhledem k nadnárodní povaze trhu nelze hovořit ani o existenci dominantního postavení.

V oblasti maloobchodního prodeje působí zejména osm velkých obchodních řetězců. Jak již bylo uvedeno výše, z produkce domácích cukrovarů pochází asi 2/3 prodávaného cukru v maloobchodu, zbytek je dovážen. Šetření Úřadu ukázalo, že obchodní přirážky řetězců byly až do podzimu 2022 velice nízké, v některých obdobích dokonce záporné. Cukr byl tedy prodáván pod nákupní cenou. Tato situace se zásadně změnila v posledních měsících roku 2022, kdy obchodní přirážky řetězců vystoupaly na do té doby neobvyklých cca 5 Kč na kilogram cukru krystal.

Přestože existovaly prokazatelné vyšší náklady v podobě nárůstu cen cukrovarů, zvýšených cen energií, platů zaměstnanců i obavy z vývoje inflace, nárůst obchodní přirážky mohl mít příčiny také v koordinaci jednání obchodních řetězců. Úřad proto k prověření tohoto podezření uskutečnil neohlášená místní šetření u čtyř obchodních řetězců, v jejichž průběhu zajišťoval možný důkazní materiál. Inspekce se účastnily téměř tři desítky pracovníků ÚOHS včetně forenzních specialistů. Prověřeny byly desítky zaměstnanců v centrálách obchodních řetězců, jejich kanceláře, počítače a mobilní zařízení. Shromážděný materiál Úřad nyní vyhodnocuje. Je na místě zdůraznit, že uskutečnění místního šetření neznamená, že došlo k protisoutěžnímu jednání a ve věci bude zahájeno správní řízení, případně uložena pokuta.

Úřad dále v závěru roku 2023 zahájil celoplošnou kontrolu dodržování novelizovaného zákona o významné tržní síle. V celkem 22 sektorových šetřeních se Úřad soustředí na ověření plnění povinností stanovených zákonem, zejména písemnosti smluv. Při zjištění pochybení jsou průběžně zahajována správní řízení, v současné době Úřad vede celkem čtyři, z toho tři s maloobchodními a velkoobchodními prodejci a jedno s výrobcem potravin. Sektorová šetření v této oblasti budou dokončována v průběhu roku 2024 a ve druhé polovině roku budou vydávány závěrečné zprávy.

Předseda Úřadu Petr Mlsna představil také plánovaná sektorová šetření pro letošní rok. Kromě výše uvedených sektorových šetření v oblasti významné tržní síly se Úřad zaměří na trh s potravinami opět i z hlediska hospodářské soutěže, přičemž hodlá prověřit zejména výrobní část vertikálního řetězce, tedy výrobce potravin. Úřad zahájí také sektorové šetření odpadového hospodářství, protože v tomto sektoru bylo v poslední době šetřeno více podnětů a má v ní dojít k významným legislativním změnám. Úřad se zaměří na svoz, třídění a nakládání s odpadem, dále na skládkování a tepelné zpracování odpadu. Cílem šetření bude identifikace možných narušení hospodářské soutěže a navržení způsobů jejich odstranění a také poskytnutí doporučení směřujících ke zkvalitnění soutěže pro stakeholdery, zejména veřejné zadavatele a orgány veřejné správy České republiky.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...