Vláda schválila nákup bojových vozidel za 60 miliard korun

CV90

Vláda schválila nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliard korun, smlouvu se švédskou stranou ve stejný den podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. Ministerstvo obrany vyjednalo nákup bojových vozidel za necelý rok od chvíle, kdy vedení resortu rozhodlo o zrušení původního tendru. Smlouva zároveň zajišťuje minimálně 40% podíl českého obranného průmyslu na této zakázce.

Česká republika od Švédska koupí 246 kusů CV90 včetně 29 dílenských vozidel, školení, náhradních dílů a dalšího příslušenství celkem za přibližně 59,7 miliard korun včetně DPH (cca 49,3 mld. Kč bez DPH). Armáda původně poptávala 210 kusů a možnost opce na dalších 36 kusů v budoucnosti, nakonec však bylo rozhodnuto pořídit rovnou všech 246 kusů.

Smlouva obsahuje i závazek švédské strany, že se český obranný průmysl bude na zakázce podílet minimálně 40 % jeho hodnoty, v případě nedodržení závazku by následovaly sankce. To pro české firmy znamená nejen příležitost spolupracovat na vozidlech pro českou armádu, ale po dohodě s výrobcem i pravděpodobné zapojení do budoucích kontraktů pro další evropské země. Odpovědnost za zapojení českých podniků má švédský výrobce BAE Systems-Hägglunds, který ještě před podpisem kontraktu s českou vládou podepsal smlouvy s hlavními českými subdodavateli – státním podnikem VOP CZ, VR Group a.s. (vlastněnou státním podnikem LOM PRAHA) a společnostmi Excalibur Army, Meopta a Ray Service. Spolupracovat na zakázce by mělo zhruba 30 českých podniků a jejich předpokládaný podíl na celkové hodnotě zakázky v průběhu její realizace výrazně přesáhne “povinných” 40 %.

Specifické je smluvní zajištění celého kontraktu, byly uzavřeny dvě smlouvy: Zaprvé, dvoustranná smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím zastoupeným švédskou vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty, a zajišťuje hlubokou spolupráci mezi Českou republikou a Švédskem na desítky let.

Zadruhé, trojstranná dohoda mezi Ministerstvem obrany ČR, švédskou agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds coby výrobcem vozidel, předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...