Výdaje obcí se v roce 2022 zvýšily o 14 %, příjmy jen o 11 %

Příjmy obcí (bez Prahy) v roce 2022 v miliardách Kč

Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2022 přebytkem 9,9 miliard korun.

Oproti předchozímu roku se přebytek snížil o 7,5 miliardy korun a byl srovnatelný s rokem 2020. Obce hospodařily s příjmy 317,2 miliardy korun a s výdaji ve výši 307,3 miliardy. Do svého rozvoje investovaly 96 miliard korun, o 14 miliard více než v předchozím roce. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz, který obsahuje souhrnné informace o hospodaření obcí.

Příjmy obcí se v uplynulém roce zvýšily o více než 30 miliard korun, tedy o 11 %. Růst zajistily zejména daňové příjmy, které se oproti předchozímu roku zvýšily o téměř 30 miliard (16 %). Vzrostly také nedaňové příjmy, a to o 6 milard (18 %). Naopak největší pokles zaznamenaly příjmy z neinvestičních dotací, které byly v uplynulém roce o 3,7 miliardy (11 %) nižší než v roce 2021. „Pokles zaznamenaly i investiční dotace. Snížila se tak závislost obecních rozpočtů na dotacích, a to z 20 % na 16 %, a zároveň stoupla váha daňových příjmů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Výdaje obcí vzrostly o 38 miliard korun, za růstem stojí provozní výdaje

Zatímco příjmy obcí v minulém roce vzrostly o 30,4 miliard, jejich výdaje se zvýšily o 38 miliard korun, tedy o 14 %. Za růstem stojí z velké míry běžné výdaje na provoz. Ty se zvýšily o 24,7 miliardy korun na 211,6 miliardy. Příznivé je, že kapitálové výdaje rostly rychleji než běžné výdaje. „Přestože se objem investičních dotací i kapitálových příjmů meziročně snížil, obce investovaly více než o rok dříve. K financování kapitálových výdajů využily zejména přebytek běžného rozpočtu, tedy úspory dosažené v rámci financování provozu, a to navzdory růstu cen energií a dalších produktů, které tlačily na růst běžných výdajů,“ říká Věra Kameníčková. Výdaje na investice se zvýšily o 13,2 miliardy korun na 95,7 miliard, obce tak investovaly celých 30 % celkových příjmů.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...