Přeskočit na obsah

Hlavní město spustilo web, kde lidé mohou seškrtat pražský rozpočet

seškrtat pražský rozpočet

Poslanecký návrh o daňových změnách podle vedení hlavního města hazarduje s rozpočty měst a obcí do dalších let. Konkrétně Praha v příštím roce přijde asi o 2,5 miliardy korun. Dále město přijde až o 7 miliard korun v návaznosti na pokles ekonomiky. Pro Prahu to celkově znamená ztrátu až 9,5 miliardy korun, tedy zhruba 15 % daňových příjmů. V příštím roce tedy město bude muset šetřit, a to jak na provozních výdajích, tak v nižší míře na plánovaných investicích nebo městských službách. Na klíčové investice si město případně půjčí.

Hlavní město v tuto chvíli neplánuje zdražovat služby jako je parkování nebo MHD, ale v budoucnu bude jejich dotování z městského rozpočtu, a tedy jejich cena pro obyvatele, záviset na vývoji celkové ekonomické situace.

Na webu https://rozpoctovyhazard.praha.eu/ je možné vybírat mezi několika kategoriemi možných úspor, a to například v oblasti služeb, výstavby, péče, kultury, dopravy, daní a poplatků nebo IT. Tato hra s rozpočtem navíc může být podle primátora pro mnohé i zdrojem zajímavých informací. Na webu je totiž možné například zjistit, kolik by město do městské kasy mohlo získat díky regulaci prostituce nebo kolik by Praha ušetřila, kdyby gorilák Richard a jeho tlupa vyhlásila na jeden rok hladovku. „Lidé si mohou vybrat třeba mezi ukončením sázení nových stromů, zastavením stavby tunelů Metra D, přerušením oprav městských bytů nebo snížením rozpočtu na zimní úklid ve městě na polovinu,“ dodává Zdeněk Hřib.

Hra je určena k přiblížení rozpočtu města lidem a ilustruje částky vynakládané na jednotlivé oblasti. Zájemci o další informace o rozpočtu hlavního města až na úroveň faktur mohou použít rozklikávací rozpočet na adrese cityvizor.praha.eu.

Napsat komentář