Přeskočit na obsah

Praha pořídí nové prvky městského mobiliáře

městský mobiliář

Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí uzavření smlouvy na dodávku nových prvků městského mobiliáře se společností Energovod CZ, a.s., která zvítězila v otevřeném výběrovém řízení vyhlášeném městskou společností Technologie hl. m. Prahy (THMP). Konkrétně se jedná o dodání nových zastávkových přístřešků, zábradlí a velkokapacitních odpadkových košů, jejichž jejich instalaci a výměnu v ulicích metropole zajistí THMP namísto stávajícího mobiliáře poskytovaného od 90. let soukromou společností. Smlouva vypršela na konci letošního června a hlavní město Praha se rozhodlo ji dále neprodlužovat.

Nové prvky městského mobiliáře budou THMP dodávány od roku 2021 do roku 2023 a celková hodnota dodávky a instalace činí 689 880 800 Kč bez DPH. Smlouvu s dodavatelem uzavírá městská společnost Technologie hlavního města Prahy, která také připravovala výběrové řízení a zajistí kompletní inženýring a instalaci nového mobiliáře vlastními silami. Konkrétní podobu dodávaných prvků určila mezinárodní designerská soutěž v roce 2016.

Podle předsedy představenstva městské společnosti THMP Tomáše Jílka byla veřejná zakázka otevřená pro co nejširší okruh možných dodavatelů, kteří byli navíc osloveni v předběžných tržních konzultacích. „Jen důraz na ekonomickou kvalifikaci jsme zachovali tak, abychom zajistili dodávky v požadovaném množství a čase přiměřeně silným dodavatelem. Uzavřená rámcová smlouva nám umožní postupně odebírat potřebné množství dílů mobiliáře, a to včetně případných rezerv, vlastní instalace a výměna už pak bude v rukách našich pracovníků,“ vysvětlil Tomáš Jílek a doplnil, že smlouva zajistí dodávky přístřešků až po dobu čtyř let a následně odběr náhradních dílů.

TZ

Foto: IPR Praha

@RadekVyskovsky

Napsat komentář