Přeskočit na obsah

Účetní závěrka ČR: Majetek státu je z 62,2 % krytý cizími zdroji

Účetní závěrka ČR

Ministerstvo financí sestavilo v pořadí už šestou účetní závěrku České republiky za rok 2020. Zveřejněním konsolidovaných účetních výkazů České republiky za rok 2020 získává veřejnost příležitost nahlédnout do hospodaření státu a získat přehled o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy. MF dále zveřejňuje podrobnou zprávu, která uveřejněné výkazy blíže vysvětluje a analyzuje.

Z aktuální účetní závěrky vyplývá, že i v roce 2020 pokračovala v nárůstu celková aktiva státu, která meziročně vzrostla o 4,2 % a aktuálně činí 5 846 mld. Kč. Do státních aktiv patří zejména stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky. Majetek státu byl v roce 2020 kryt z 37,8 % vlastním kapitálem a z 62,2 % cizími zdroji. Závazky státu díky tomu meziročně vzrostly o 14 % na celkových 3 406,8 mld. Kč.

S pandemií zaznamenaly významný růst náklady na transfery, které meziročně vzrostly o 17,7 % na celkových 1 097,9 mld. Kč. K významným faktorům podílejícím se na jejich růstu patří zvyšování důchodů, růst provozních dotací a sociálních dávek a především přímá státní pomoc poskytovaná jako kompenzace dopadů pandemie (kompenzační bonus pro OSVČ, Antivirus, aj.). Náklady na transfery tvoří zhruba třetinu celkových nákladů státu, které dosáhly v roce 2020 výše 3 393,7 mld. Kč. Zbývající náklady státu představují náklady na mzdy, odpisy a náklady zdravotních pojišťoven. Celkové výnosy státu dosáhly v roce 2020 výše 3 194,8 mld. Kč. Ze 35,9 % byly tvořeny výnosy z daní a poplatků, a to především výnosy ze sociálního pojištění a výnosy z DPH. Česká republika tak jako konsolidační celek vykázala v důsledku pandemie ztrátu ve výši -199,4 mld. Kč.

Do procesu sestavování účetních výkazů za Českou republiku bylo zahrnuto 18 159 účetních jednotek. Jedná se o různorodé typy subjektů, mezi které patří organizační složky státu, jako jsou jednotlivá ministerstva a další úřady státní správy, o územní samosprávné celky, tedy obce a kraje, dále o příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny nebo společnosti s významnou majetkovou účastí státu.

Zdroj: MF

@RadekVyskovsky

Napsat komentář