Přeskočit na obsah

Zahraniční investoři drželi ke konci září rekordní objem dluhopisů ČR

Podíl zahraničních investorů držících české státní dluhopisy v posledních letech

Zahraniční investoři drželi na konci třetího čtvrtletí české státní dluhopisy v rekordním objemu 847,1 miliardy korun. Představovalo to 28,79 procenta všech vydaných státních dluhopisů České republiky. Celkové zadlužení Česka prostřednictvím dluhopisů dosáhlo ke konci září 2,94 bilionu korun, vyplývá z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.

Dosud největší objem českých státních dluhopisů drželi zahraničí investoři ke konci června, tehdy to bylo 798,5 miliardy korun. Podíl zahraničních investorů na držení státních dluhopisů je dlouhodobě stabilní, objem ale roste v souvislosti s rostoucím státním dluhem Česka.

V meziročním srovnání byl podíl dluhopisů, které zahraniční investoři drželi na konci třetího čtvrtletí, o 0,68 procentního bodu vyšší. Objem dluhopisů v jejich držení vzrostl ve stejném období o 14,3 procenta.

Zatím nejvyšší podíl zahraničních investorů na vydaných českých dluhopisech byl 51,35 procenta v září 2017. Za růstem podílu zahraničních investorů tehdy byla především sázka na posílení koruny po ukončení devizových intervencí ČNB. Od konce roku 2021 se podíl dluhopisů v držení zahraničních investorů pohybuje pod 30 procenty.

V závěrečném čtvrtletí letošního roku jsou splatné státní dluhopisy za 62,8 miliardy korun, v příštím roce dluhopisy v celkovém objemu 173,2 miliardy korun. Stát splatné dluhopisy nahrazuje emisí nových. V letošním roce chce ministerstvo financí podle Strategie financování a řízení státního dluhu nabídnout na trh krátkodobé a střednědobé dluhopisy za 400 až 500 miliard korun. Za první tři čtvrtletí roku vydalo ministerstvo financí obligace v celkové jmenovité hodnotě 407,6 miliardy korun.

TZ

Napsat komentář