Čistá a aktivní mobilita dostane v IROP 2021–2027 více prostředků z EU

IROP doprava mobilita

Největší podíl alokovaných prostředků – 35 % – připadne na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Druhou aktivitou je cyklodoprava s 23% podílem následovaná 15 % vyčleněnými pro budování přestupních terminálů. 14 % prostředků míří na bezpečnost nemotorové dopravy, zhruba 7 % pak do telematiky a okolo 6 % připadne na budování plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu.

V uplynulém období připadalo na specifický cíl „Udržitelná doprava“ 18,1 miliardy korun, což představovalo 11,3 % objemu IROP 2014-2020.
Celkově vzniklo 1915 dopravních projektů, přičemž nejvíce jich se týkalo bezpečnosti dopravy. Nejvíce finančních prostředků šlo na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel. Počty pořízených dopravních prostředků a finanční alokace v jednotlivých oblastech si můžete prohlédnout v našem factsheetu zaměřeném na dopravu a mobilitu podpořenou z IROP.

Vyhlášení prvních výzev IROP pro programové období 2021-2027 se předpokládá v letních měsících 2022. Zájemcům doporučujeme sledovat webové stránky IROP a Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Začínají vznikat rovněž doplňkové materiály, které žadatelům umožní zkvalitnit přípravu projektů, např. Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie z dílny Ing. Jakuba Slavíka, MBA, vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zdroj: allnews.cz/IROP

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...