HDP v roce 2023 klesl o 0,4 %

HDP ČR 2023

Hrubý domácí produkt klesl v roce 2023 podle předběžného odhadu o 0,4 %. Ve 4. čtvrtletí HDP klesl meziročně o 0,2 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v roce 2023 podle předběžného odhadu o 0,4 % nižší než v roce 2022. Vývoj ovlivnil pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností a změna stavu zásob. Naopak pozitivní vliv měla především zahraniční poptávka. Vývoj hrubé přidané hodnoty podpořil zejména zpracovatelský průmysl a informační a komunikační činnosti. Negativní vliv měla skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

„V posledním čtvrtletí předchozího roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,2 %. Růst podpořila hlavně zahraniční poptávka a po dlouhé době také výdaje na konečnou spotřebu domácností,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Na straně tvorby hrubé přidané hodnoty se ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně dařilo především zpracovatelskému průmyslu. Meziročně klesl HDP o 0,2 %. V meziročním srovnání převážil negativní vliv tvorby hrubého kapitálu nad růstem zahraniční poptávky.

Zaměstnanost[2] vzrostla v minulém roce o 0,7 %. Ve 4. čtvrtletí zaměstnanost mezičtvrtletně klesla o 0,1 % a meziročně vzrostla o 0,4 %.

[1] Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] Zaměstnanost v pojetí národních účtů.

TZ/ČSÚ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události