Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022

Dotace kotlíkové 2022

Jihočeský kraj zahájil předregistraci žadatelů pro kotlíkové dotace 2022. Ty jsou tentokrát určeny pro domácnosti s nižšími příjmy a jsou zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán. Kolik peněz na kotlíkovou dotaci Jihočeský kraj dostane, ale není jasné. Žadatelé musí nejdřív vyplnit nezávazný dotazník, který zájem Jihočechů o tuto dotaci zjistí. „Až na základě zaregistrovaného počtu zájemců bude na začátku roku 2022 stanovena Jihočeskému kraji částka, o kterou si pak může požádat Ministerstvo životního prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce domácností, které splňují kritéria pro poskytnutí dotace,“ řekl náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch.

Dotazník najdete na webových stránkách Jihočeského kraje. „Dotazník má jednoduchý princip. Stačí, aby zájemce o dotaci vyplnil své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny kotle a o jaký typ nového kotle má zájem. Nutností v tomto případě je i zadání údajů o počtu členů domácnosti a jejich příjmech v roce 2020. Podle toho dotazník orientačně zjistí, jestli by daná domácnost měla na získání dotace nárok,“ upřesnil náměstek Hroch a doplnil, že formulář dotazníku je zároveň k dispozici i v jiném formátu a lze jej v případě zájmu zaslat také e-mailem, resp. zájemci jej mohou vyplnit osobně přímo na odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. „Musím ještě zdůraznit, že vyplnění dotazníku není nijak závazné a ani neznamená podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Dotazník pouze zjišťuje zájem žadatelů. Vhledem k tomu, že tento údaj je skutečně zásadní, rozhodli jsme se požádat při zjišťování zájmu o součinnost starostky a starosty jihočeských obcí,“ uzavřel Hroch s tím, že faktický příjem žádostí bude zahájen až na jaře 2022.

Domácnosti s nižšími příjmy

Mezi domácnosti s nižšími příjmy, pro které je dotazník určen, spadají domácnosti, které měly v roce 2020 na jednoho člena průměrný čistý příjem do 170 900 Kč (nezletilé děti a studenti do 26 let se započítávají ve výši 0 Kč), přičemž výše příjmu na jednoho člena domácnosti bude muset být doložena společně s žádostí o kotlíkovou dotaci.

Nárok na dotaci bez nutnosti prokazování příjmu budou mít domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně, dále nezletilí žadatelé či studenti denního studia do 26 let a osoby, které v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti pobíraly dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíraly po celou dobu).
Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si mohou zažádat o dotaci na výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

O kotlíkovou dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, vytápěné zastaralým kotlem na pevná paliva.

Za starý kotel pokuta

Kotlíkové dotace 2022 budou stejně jako doposud zaměřeny na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1. září 2022 zakázán. Kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale do tohoto termínu alespoň podá žádost o dotaci, nebude v případě kontroly ze strany úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu zastaralého kotle neprovede, hrozí mu dle Ministerstva životního prostředí pokuta v řádu desítek tisíc korun. Dotaci bude možné získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

TZ

@RadekVyskovsky

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...