Přeskočit na obsah

Satelitní účet neziskových institucí

Satelitní účet neziskových institucí

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za všechny neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak národní účty je nezachycují – například hodnotu práce dobrovolníků, rozdělení nákladů neziskových institucí dle účelu.

Počet neziskových institucí v roce 2019 vzrostl na 150 162, což je meziroční nárůst o 5,26 %. Největší nárůst byl zaznamenán u spolků, kterých za rok 2019 přibylo téměř 6 tisíc.

Neziskový sektor se v roce 2019 podílel na tvorbě HDP 1,83 %. Produkce se zvýšila na 159,9 mld. Kč, 43 % této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2019 bylo 61 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 15 % za netržní ceny.

Počet zaměstnanců vyjádřený v přepočtených úvazcích v roce 2019 byl 114 982, což činí meziročně růst o 0,9 %. Podíl na celkové zaměstnanosti ČR je 2,16 %.

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky vzrostl meziročně o 1,5 % na 57,7 mil. Hodnota dobrovolnické práce činí 10,0 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,8 %. Dobrovolnická práce není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP a je k dispozici pouze v rámci Satelitního účtu neziskových institucí.

Významným příspěvkem satelitního účtu neziskových institucí je využití klasifikace služeb NI podle účelu (CZ-COPNI). Tato klasifikace je určena pro sledování účelu, na který neziskové instituce vydaly prostředky, přičemž nezisková instituce může vynakládat prostředky na více účelů. Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl vynaložených prostředků neziskovými institucemi na rekreační a sportovní služby (13,9 %), náboženství (8,3 %), ostatní vzdělávání (7 %), služby sociální péče (6,3 %). Největší pokles výdajů jsme zaznamenali u kulturních služeb, kde podíl poklesl z 4,4 % v roce 2018 na 3,4 % v roce 2019.

Financování netržních neziskových institucí (těch, které jsou zahrnuty v sektoru NISD národního účetnictví – S.15) se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (34,1 %) a příjmů za netržní produkci (21,5 %). Příspěvek dobrovolníků činí 11,3 %. Firemní dárcovství pak přispívá na provoz neziskových institucí 7 %, domácnosti 9,5 % – z toho je 4,3 % placeno jako členské příspěvky, zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2019 neziskové instituce získaly 6,8 % zdrojů.

Na základě revize údajů za VVŠ došlo k upravení počtu zaměstnanců v roce 2018.

Zdroj: ČSÚ

@RadekVyskovsky

 

Napsat komentář