Město Olomouc zveřejnilo plán veřejných zakázek na rok 2021

Olomouc veřejné zakázky

Město Olomouc zveřejnilo plán veřejných zakázek pro letošní rok. Seznam nejvýznamnějších zakázek zadávaných městem, případně jím zřizovanými organizacemi, je možné nově přehledně dohledat na městském webu v rubrice „Podnikatelé“ nebo pod informacemi odboru investic. Vedení města tímto krokem naplnilo další bod svého programového prohlášení v oblasti transparentnosti.

Hlavním cílem tohoto kroku samosprávy je poskytnout potenciálním dodavatelům rámcový obraz o nejdůležitějších chystaných veřejných zakázkách, jejich předmětu, předpokládané hodnotě, termínech zadávacího řízení i realizaci. „Postupujeme transparentně a klademe důraz na výslednou kvalitu. Proto je zejména v současné době, kdy je na stavebním trhu zvýšená poptávka po kvalitních dodavatelích, výhodou, pokud si dodavatelé mohou informaci o vypisovaných zakázkách vyhledat s předstihem,“ objasňuje náměstek primátora Martin Major.

K dalším výhodám prezentace plánu veřejných zakázek patří kromě transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro dodavatele i podpora konkurence na trhu a větší šance obdržet ty nejlepší nabídky. „Potencionální zájemci se tak mohou zavčas zaměřit na typy veřejných zakázek, které jim profesně vyhovují a z toho mohou následně plynout i případné finanční úspory pro město, jako zadavatele,“ vysvětluje náměstek Major.

Seznam plánovaných veřejných zakázek na rok 2021 vypracoval odbor investic magistrátu. Plán zahrnuje nejen zakázky města, ale také jeho příspěvkových organizaci a akciových společností, a to v těch případech, kdy zadávací řízení odbor investic administruje. „Pro letošní rok se jedná se o 81 veřejných zakázek na stavební práce, 5 veřejných zakázek na technické projektování, 20 veřejných zakázek na dodávky gastrozařízení pro obnovu zařízení školních jídelen a 22 veřejných zakázek na ostatní nákupy,“ vyjmenovává vedoucí oddělení veřejných zakázek na odboru investic Alena Vačkářová. Sestavený přehled bude pravidelně, maximálně jedenkrát za čtvrtletí aktualizován.

O co nejlepší informovanost podnikatelů v regionu se snaží i Okresní hospodářská komora Olomouc. „Vzhledem k aktuální době je pro podnikatele klíčové i plánování a tento krok města je v tomhle určitě velmi prospěšný. Stejně tak budeme rádi, když se do místních zakázek budou zapojovat co nejvíce firmy z našeho regionu,“ doplnil k tématu ředitel komory Radim Kašpar.

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...