NSS rozpustil pět politických stran, dalším 27 pozastavil činnost

NSS politické strany

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (tzv. volební senát) v čele s předsedou Tomášem Langáškem dnes vyhověl návrhu vlády a přijal rozsudky, jimiž rozpustil a poslal do likvidace těchto pět politických stran a politických hnutí: Ostravské fórum, LIST JAROMÍRA SOUKUPA, Volba lidu 21. století, Spravedlivá občanská společnost a Svobodná občanská samospráva.

Rozhodl tak proto, že činnost těchto politických stran a hnutí již byla dříve volebním senátem pozastavena z důvodu neplnění zákonných povinností a ani poté tyto politické strany a hnutí svá pochybení nenapravily. Nejvyšší správní soud tak dnes jejich činnost definitivně ukončil a zrušil je.

Kromě toho se volební senát dnes zabýval také návrhy vlády na pozastavení činnosti dalších 27 politických stran a hnutí z důvodu, že neplní své zákonné povinnosti, a to zejména předkládat výroční finanční zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Ve všech případech návrhům vlády vyhověl a pozastavil činnost těmto politickým stranám a hnutím: ALTERNATIVA, Blok proti islamizaci – Obrana domova, Česká pravice, Evropská strana důstojného stáří, Hnutí FAIR PLAY, Moravská a slezská pirátská strana, Národně demokratická strana, Občané České republiky, Radostné Česko, Romská demokratická strana, Strana svobodných demokratů, Strana pro otevřenou společnost, Alternativa pro Českou republiku 2017, ANO, vytrollíme europarlament, Desítka pro domácí, Evropa společně, Hnutí O co jim jde?!, JIHOČEŠTÍ HASIČI, KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA, NOVÁ GENERACE, OBČANÉ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ – volba OK, PÍSEK SOBĚ – sdružení nezávislých kandidátů, Politické hnutí OBRODA, Slušní lidé, Společně pro Strakonice, Veřejné zájmy, a PRVNÍ REPUBLIKA.

Podle § 14 odst. 2 zákona o politických stranách mohou strany a hnutí při pozastavení činnosti činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku.

„Tyto politické strany a hnutí porušovaly zákony, a proto jsme jim pozastavili činnost. Mají však stále možnost vše napravit a svou politickou činnost obnovit. Pokud se však nenapraví, můžeme je příště na návrh vlády zrušit, jako se to stalo dnes těm pěti,“ upřesnil předseda senátu Tomáš Langášek.

V jednom případě volební senát řízení zastavil, neboť vláda vzala svůj návrh zpět (šlo o politické hnutí SPORTOVCI).

O zbývajících návrzích vlády na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politických stran a hnutí z celkových 50, které Nejvyšší správní soud obdržel 7. února 2022, rozhodne volebních senát v dalších dnech, popř. týdnech. Věci jsou vedeny pod spisovými značkami Pst 1/2022 až Pst 50/2022.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...