Přípravy konference ISSS běží

Tomáš Renčín

Asi každý, kdo se zajímá o elektronizaci veřejné správy a změny, jež v této souvislosti probíhají, zná konferenci ISSS, která se obvykle koná každé jaro v Hradci Králové. Na otázky vydavatelství Averia týkající se přesunutého 23. ročníku i příprav letošního setkání odpovídá výkonný ředitel konference RNDr. Tomáš Renčín.

V loňském roce koronavirová pandemie znemožnila uspořádat regulérní ročník populární konference pro veřejnou správu. Jak jste se s tím vyrovnali?

No vyrovnali, museli jsme to přijmout jako fakt, i když 23. ročník byl již kompletně připraven, a to hned dvakrát – jak pro dubnový, tak posléze posunutý říjnový termín. Až časem nám postupně došlo, že v ohrožení není jen aktuální ročník, ale nejistota, co se bude dít, se protáhne na mnoho měsíců. Ostatně úplně stejně na tom byla většina organizátorů podobných akcí, dokonce i daleko menších. Nebylo to samozřejmě jen o tom, zda se konference uskuteční či ne, ale musely se ošetřit smlouvy s partnery a spolupracujícími subjekty, kompletně měnit plány a mnoho dalšího.

Jak byste zhodnotil „tradiční konferenci v netradiční podobě“, respektive online verzi, kterou jste nakonec na podzim zvolili?

Pro nás to byla velká výzva a určitě nás to posunulo v praktickém využití moderních technologií. Tato internetová konference přinesla řadu kladných ohlasů, několik tisícovek zájemců si k obsahu našeho speciálního webu isss.online našlo cestu a v budoucnu budeme určitě tento způsob komunikace se zájemci o digitalizaci veřejné správy dále rozvíjet.

Ukázalo se, že pro určité typy příspěvků je tato forma velmi vhodná, zvlášť pokud jde o konkrétní téma pro jasně definovanou cílovou skupinu – tak tomu bylo například u odborných bloků věnovaných bankovní identitě, spisovým službám či archivnictví. Mnozí využili i možnosti opětovného přehrání, případně se následně obraceli se svými dotazy na účastníky diskusních fór nebo dále řešili určité problémy mezi sebou.

Na druhou stranu se opět potvrdilo, že sebelépe provedená online konference nikdy nemůže nahradit osobní kontakty, setkávání s politiky i kolegy z veřejné správy, kuloární diskuse nebo výměnu zkušeností. Možná by se to dalo přirovnat k rozdílu mezi shlédnutím koncertu na internetu nebo osobní přítomností v hledišti a vnímání jedinečné atmosféry.

Mohou se tedy všichni těšit, že se v letošním roce konference uskuteční v tradiční podobě?

Všichni v to doufáme a aktuální situace v nás probouzí mírný optimismus. Právě jsme finálně zarezervovali podzimní termín a v současné době začínáme intenzivně pracovat na přípravách. Témat, o kterých je třeba diskutovat, je opravdu hodně. Pandemie a odlišný přístup ke službám či státní administrativě v uplynulých měsících ukázaly jednak to, jak je digitalizace důležitá pro zvládnutí podobných situací, ale na druhé straně i to, že některé důležité agendy a procesy nefungují úplně stoprocentně. Takže určitě bude co probírat, co kritizovat i čím se chlubit.

Budeme vám držet palce, aby vše podle plánů vyšlo, a těšit se na podzimní setkání v Hradci Králové, kde vydavatelství Averia se svými projekty včetně ICT Network News či eGovernment Network News určitě nebude chybět.

#EVENT #KONFERENCE

20Čvn2024

Obec řádným hospodářem 2024

Od 9:00 Do 17:00

Kongresové centrum Praha, sál "Klub H"

Zobrazit více...