Přeskočit na obsah

Projekty z Karlovarského kraje získají další evropské finance

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Na 2 projekty z území našeho regionu půjdou peníze z programu Cíl evropské územní spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Rozhodli o tom členové monitorovacího výboru tohoto programu na svém online zasedání v prosinci 2021. Podporu v celkové výši 1 milion eur dostane celkem 5 projektů.

Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou určeny v Karlovarském kraji pro projekt „Včely – základ života”. Jedná se o částku 214 818 eur. „Jednoduše se dá popsat, že by projekt měl během jednoho roku pomoci podpořit populace včel divokých a medonosných a zvýšit zájem o včelařství. Opatření, která by k tomu měla směřovat, se týkají hlavně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, oblasti u města Loket a ve městě Goldkronach,” uvedl krajský radní Patrik Pizinger. V rámci projektu se budou konat i workshopy a studijní cesty a vzniknou koncepty pro péči o zelené plochy.

Další z úspěšných projektů má název „Na cestě k digitální vlastivědě” a získal z EFRR 87 901 eur. Hlavním cílem tohoto projektu je vypracování a navržení struktury a fungování digitální vlastivědy česko-bavorského příhraničí. Rozšířit by se měly rovněž historické prameny z oblasti regionálních dějin a genealogie dostupných na portálu Porta fontium. „Dojde k úpravě uživatelského prostředí portálu tak, aby umožnil uživatelům vkládat na web komentáře, fotografie a vlastní výsledky bádání,“ dodal Patrik Pizinger.

Vzhledem k tomu, že kromě prioritní osy 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace ještě nebyly vyčerpány finanční prostředky programu, mají žadatelé dále možnost předkládat projektové žádosti do prioritních os 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, 3 – Investice do dovedností a vzdělávání a 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Doba realizace nově podaných projektů potrvá do 31. 3. 2023. Žádosti je nutné podat do 9. 2. 2022, 23:59 hodin (datum elektronického doručení). O žádostech se rozhodne na 14. zasedání monitorovacího výboru, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. května 2022.

Bližší informace k programu spolupráce a k nabídce konzultací ohledně podmínek přiznání dotace najdou zájemci na internetových stránkách www.by-cz.eu. K dispozici jsou zde taktéž kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v příslušném kraji obrátit.

TZ

1 komentář na “Projekty z Karlovarského kraje získají další evropské finance”

  1. Pingback: Stát nedosahuje ani poloviční míry podílu investic co náš kraj, říká ekonomický náměstek Rudolf Cogan | AVERIA.NEWS

Napsat komentář