Světová asociace vydavatelů vyzvala vládu k přeřazení tisku do nulové DPH

DPH 0%

Světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA vyzvala vládu ČR, aby přeřadila tiskové publikace do nulové sazby DPH, stejně jako to kabinet navrhuje u knih. Současný záměr vlády počítá se zvýšením sazby daně u denního tisku z deseti na 21 procent. Asociace v otevřeném dopise premiérovi a ministrovi kultury uvedla, že zvýšením daně se sníží dostupnost tisku jako zdroje kvalitních a profesionálních informací pro české občany. Vyplývá to z tiskové zprávy Unie vydavatelů.

WAN-IFRA poskytuje svým členům odborné znalosti a služby, aby mohli fungovat v digitálním světě a plnit důležitou roli ve společnosti. Asociace má své zastoupení v OSN, UNESCO a Radě Evropy. WAN-IFRA sdružuje přední světové vydavatele zpravodajského obsahu a 60 národních asociací vydavatelů na všech kontinentech, kteří zastupují 18.000 titulů ze 120 zemí.

K zařazení novin a časopisů do nulové sazby DPH vyzvaly českou vládu již 19. května Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská asociace vydavatelů časopisů (EMMA). V dopise asociace upozornily na mnoho negativních dopadů zvýšení sazby DPH pro tisk, například ve vztahu k rozšíření prostoru pro šíření dezinformací. Uvedly také mimo jiné, že daňový přínos opatření bude velmi nízký.

„Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát,“ uvedly evropské asociace.

Zvýšení DPH na noviny je součástí tzv. konsolidačního balíčku, od kterého si vláda slibuje snížení schodku státního rozpočtu v příštím roce o 94,1 miliardy. V dalším roce by to mělo být 53,4 miliardy korun.

TZ

#EVENT #KONFERENCE

Žádné události