Úřad uložil „stravenkářům“ pokuty 280 milionů korun za protisoutěžní koordinaci obchodních podmínek

stravenky pokuty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým nepravomocným rozhodnutím uložil společnostem Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o. pokuty v celkové výši 279 152 000 korun za kartelovou dohodu.

Úřad uvedenou dohodu označil za zakázanou a neplatnou a do budoucna ji zakázal. Rozhodnutí není pravomocné, v současné době běží patnáctidenní lhůta pro podání rozkladu.

Podle rozhodnutí Úřadu soutěžitelé Sodexo Pass Česká republika a.s., Edenred CZ s.r.o. a Up Česká republika s.r.o. (dále jen „Sodexo“, „Edenred“ a „Up“) mezi lety 2004 a 2018 vzájemně koordinovali svoje obchodní podmínky vůči obchodním řetězcům ohledně maximálního počtu přijímaných stravenek na jeden nákup. Svým jednáním tak narušili hospodářskou soutěž na trhu vydávání, prodeje a odkupu papírových stravenek a služeb s tím souvisejících na území České republiky. Došlo tak k porušení nejen zákona o ochraně hospodářské soutěže, ale také soutěžních ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, protože dohodou mohl být ovlivněn i obchod mezi členskými státy.

Účastníci řízení se minimálně od roku 2003 snažili (i prostřednictvím své Asociace provozovatelů poukázkových systémů, z.s., a jejího předchůdce) na základě předcházející společné dohody zavést obchodní podmínku, podle které v maloobchodních prodejnách nebude přijímáno více než 5 ks stravenek/nákup. Nejpozději od dubna 2004 pak obchodní podmínku o omezení počtu stravenek přijímaných k úhradě nákupu na maximálně 5 kusů prosadili v nejvýznamnějších maloobchodních řetězcích, přičemž následně bylo dodržování této podmínky ze strany Asociace i jednotlivých vydavatelů stravenek kontrolováno. Motivací pro omezení počtu stravenek byla pro vydavatele rovněž snaha o eliminaci kritiky a samotné udržení stravenkového systému v České republice. Výsledkem protisoutěžního jednání bylo především nastavení shodných obchodních podmínek všech zmíněných společností a omezení spotřebitelů při používání stravenek.

Společnosti Sodexo byla za popsané jednání uložena pokuta ve výši 132 271 000 Kč, společnosti Edenred 101 940 000 Kč a společnosti Up 44 941 000 Kč. Pokuty jsou splatné do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí a stanou se příjmem státního rozpočtu.

Kromě toho musí účastníci zakázané dohody do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí splnit nápravná opatření. V jejich rámci mají povinnost informovat své maloobchodní partnery působící v oblasti prodeje potravin o zákazu a neplatnosti dohody, uveřejnit tuto informaci na svých internetových stránkách po dobu minimálně jednoho roku a upravit všechny své smlouvy, podle kterých nesměl jejich maloobchodní partner přijímat více než 5 kusů stravenek na jeden nákup.

TZ

Obrazek: kosik.cz