Přeskočit na obsah

Vláda schválila zavedení BankID

egovernment bank ID

Vláda na svém jednání odsouhlasila zavedení podpory BankID, díky čemuž bude možné se ke službám e-governmentu přihlašovat pomocí internetového bankovnictví. Nyní se záležitost bude probírat ve výborech v Poslanecké sněmovně a od příštího roku by systém mohl odstartovat.

Ve sněmovně je připravená novela zákona, která říká: „Banka dále může vykonávat podnikatelskou činnost spočívající v poskytování elektronické identifikace, autentizace a služeb vytvářejících důvěru v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, jakož i souvisejících služeb, zejména poskytování nebo potvrzování osobních identifikačních údajů klienta, informací o klientovi souvisejících s jeho osobními identifikačními údaji, informací o bankovních obchodech klienta a vytváření a uchování elektronických dokumentů. Pokud právní předpisy vyžadují k poskytování identifikačních služeb povolení, registraci či akreditaci, může banka takové identifikační služby poskytovat, je-li držitelem příslušného oprávnění.“

Je možné, že taková možnost přinese větší zájem občanů o služby e-governmentu. Internetové bankovnictví používá zhruba 5,5 milionu Čechů. K Portálu občana se lze dnes hlásit skrze Datové schránky nebo e-identitu, což jsou služby, které takovou penetraci nemají.

Napsat komentář