Žatec a krajina žateckého chmele jsou světovým dědictvím UNESCO

Žatec chmel

Mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém 45. rozšířeném zasedání rozhodl o zápisu Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO.

Pro Českou republiku to znamená v pořadí již sedmnáctý úspěšný zápis na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Zároveň jde o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento prestižní status.

Žatec a krajina žateckého chmele představují výjimečné svědectví o silné, po staletí živé kulturní tradici pěstování a zpracování chmele. Zapsaná památka se skládá ze dvou částí, které společně ilustrují celý cyklus pěstování, zpracování a obchodování s nejznámější odrůdou chmele na světě – Žateckým poloraným červeňákem. První část tvoří krajina s chmelnicemi a vesnicemi Trnovany a Stekník včetně stejnojmenného zámku; druhou část představuje historické centrum Žatce spolu s jeho průmyslovou čtvrtí z 19. století, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním a obchodováním chmele.

Obě části území jsou si geograficky blízké, propojené řekou Ohří. Tato lokalita a její chmelařské stavební dědictví svědčí o tradici, která je zde praktikována již více než 700 let a která pokračuje dodnes, a to i přes obrovské demografické změny v různých obdobích její historie. V této pozoruhodné kulturní krajině se nachází celá řada prvků: od tradičních chmelnic přes budovy sloužící k sušení, balení, certifikaci a ke skladování chmele až po části historické dopravní sítě silnic, železnice, řeky Ohře a dalších vodních toků.

Nominace chmelařské krajiny navázala na původní koncept s názvem Žatec – město chmele, který Výbor pro světové dědictví v roce 2018 doporučil přepracovat tak, aby obsahoval i stále produkční krajinu. Na nové nominaci se kromě města Žatec, zástupců dotčených obcí, Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury a dalších odborníků a institucí podíleli také zástupci Svazu pěstitelů chmele České republiky, CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Chmelařského institutu s. r. o.

TZ/MK

Foto: Instagram

#EVENT #KONFERENCE

17Zář2024

NO-DIG 2024

Hotel Palcát a LH Hotel Dvořák, Tábor

Zobrazit více...