Přeskočit na obsah

O řidičský průkaz je nově možné zažádat elektronicky

řidičský průkaz online

Praha v rámci postupné digitalizace úřadu dlouhodobě usilovala o to, aby bylo možné si vyřídit řidičský průkaz elektronicky. Ministerstvo dopravy nyní tuto službu spouští. Na registru řidičů by se tak už neměly tvořit dlouhé fronty žadatelů, jako se to v některých případech stávalo.

„Každá ušetřená cesta na úřad se počítá. Z pohodlí domova online si od loňska můžeme vyřídit Zóny placeného stání díky novelizaci zákona o pozemních komunikacích, která umožňuje obcím pracovat s informacemi z registru obyvatel. Teď bude možné bez front na úřadu vyřídit i řidičský průkaz. Sdílení dat mezi jednotlivými subjekty státní správy a samosprávy je jednou z nejvíce zanedbaných oblastí digitální transformace českého státu. Žijeme ale v 21. století a všichni máme lepší věci na práci než chodit po úřadech,“ podotýká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Občané si mohou oficiálně podat žádost o výměnu svého řidičského průkazu elektronickou cestou od úterý 1. června 2021. Ministerstvo dopravy nově umožňuje výměnu dokladu tímto způsobem v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce jeho platnosti, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti.

Úkon se provádí po přihlášení do Portálu občana, kam je potřeba mít vytvořený přístup (skrze NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu). Dále je také podmínkou mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Všem zájemcům o podání elektronické žádosti se na Portálu občana nejprve zobrazí formulář, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Zde si také žadatel vybere z nabídky místo, kde si následně hotový řidičský průkaz vyzvedne. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotografie získaná z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního řidičského průkazu.

Před závazným podáním žádosti je potřeba potvrdit správnost předvyplněných údajů. Následně bude žádost odeslána prostřednictvím datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.

Doklad bude připraven k vyzvednutí v zákonné lhůtě do 20 dní od podání žádosti. Na konkrétní termín bude žadatel upozorněn v Portálu občana a dle nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. K samotnému vyzvednutí dokladu bude možné zmocnit i jinou osobu, a to na základě ověřené plné moci. Již neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.

Požádat elektronicky o vydání nového řidičského průkazu například z důvodu změny příjmení nebo ztráty však v tuto chvíli možné není. Stejně tak v této etapě zatím není povoleno zažádat elektronicky o expresní výměnu do pěti pracovních dní.

Odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy nyní rozdává informační letáky k této novince na všech svých pracovištích, podrobnosti budou k dispozici i na webových stránkách Prahy v sekci registru řidičů.

Zájemci mohou také podat elektronickou žádost o výdej řidičského průkazu přes odkaz, který bude umístěn na Portálu Pražana. Jedná se o projekt hlavního města, jehož cílem je umožnit občanům vyřídit si na jednom místě svoje záležitosti směrem k Praze, úřadům městských částí a městským organizacím bez nutnosti návštěvy samotného úřadu, ale pouze s pomocí počítače nebo chytrého telefonu.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář