Přeskočit na obsah

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže funguje už 30 let

ÚOHS 30 let

Před 30 lety, 1. července 1991, zahájil svou činnost Český úřad pro hospodářskou soutěž, přímý předchůdce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V čele Úřadu se od té doby vystřídalo pět předsedů a původní věcná působnost v oblasti ochrany hospodářské soutěže byla v průběhu let obohacena také o dozor nad veřejným zadáváním, kontrolu zneužití významné tržní síly a poradenství a monitoring v oblasti veřejné podpory.

„Úřad již tři desetiletí významně ovlivňuje českou ekonomiku a tržní prostředí. Během této doby vydal tisíce rozhodnutí s nápravnými opatřeními a uložil miliardy korun na pokutách, jejichž prostřednictvím se snaží usměrňovat soutěžitele i zadavatele, aby postupovali v souladu s právními předpisy,“ uvedl k výročí nynější předseda Petr Mlsna, který v čele Úřadu stojí od konce roku 2020.

Předseda ÚOHS rovněž připomněl, že spojujícím prvkem všech působností úřadu je právě hospodářská soutěž. Úřad má díky unikátní kombinaci agend řadu výhod a možností, které se projevují zejména značnými úspěchy při odhalování tzv. bid riggingu, což jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky. V této oblasti patří Úřad mezi nejaktivnější v Evropě.

Za třicet let své existence vedl Úřad celkem 2 687 prvostupňových správních řízení v oblasti hospodářské soutěže, v jejichž rámci uložil pokuty v celkové výši přes 8,78 miliardy korun. V oblasti veřejných zakázek vydal ÚOHS v 12 097 správních řízení více než 14 206 prvoinstančních meritorních rozhodnutí, v nichž uložil do konce roku 2020 pokuty převyšující 367 milionů korun.

Ke svému výročí vydal Úřad pamětní publikaci, která neobsahuje pouze ohlédnutí za minulostí, ale v podstatné části také shrnuje priority a vize v jednotlivých oblastech působnosti pro nejbližší budoucnost.

Zdroj: ÚOHS

@RadekVyskovsky

Napsat komentář