Přeskočit na obsah

Vláda schválila Národní program reforem ČR 2023

Národní program reforem ČR 2023

Dne 12. dubna 2023 byl na jednání vládního Výboru pro EU schválen Národní program reforem (NPR) ČR 2023. Tento strategický dokument popisuje reformy a investice, které vláda plánuje realizovat v horizontu přibližně 12 měsíců. Reformy obsažené v NPR vycházejí z programových priorit vlády a jsou provázané se strategickými a koncepčními dokumenty na národní úrovni. Letošní NPR obsahuje mimo jiné i popis investic na podporu zelené a digitální transformace jako například budování infrastruktury pro čistou mobilitu či opatření směřující k digitalizaci a zrychlení stavebního řízení.

Letošní NPR také popisuje pokrok v naplňování opatření stanovených v Národním plánu obnovy (NPO). ČR už splnila první balíček milníků a cílů NPO a v březnu letošního roku proto obdržela finanční prostředky z příslušného Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Všechny členské státy EU připravují své NPR každoročně v rámci cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Potřeba tohoto koordinovaného přístupu k hospodářským a sociálním politikám vyvstala v kontextu dopadů ekonomické krize po roce 2008. Členské státy zasílají Evropské komisi své NPR. Evropská komise pak s jejich využitím připraví analytické zprávy o jednotlivých státech a také navrhne Radě EU nová specifická doporučení pro členské státy.

NPR 2023 připravil (jako v předchozích letech) Odbor věcných politik EU, Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ve spolupráci s ministerstvy a také s hospodářskými a sociálními partnery, kteří měli možnost NPR připomínkovat. Nad pracovní verzí NPR se uskutečnila také diskuse u kulatého stolu, která byla zaměřena na nejdůležitější aktuální výzvy. Projednána tak byla například opatření pro zajištění energetické bezpečnosti, energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti výroby a snížení rizika energetické chudoby.

TZ

Napsat komentář